Cafeteria

A  béren kívüli juttatások rendszerét szinte minden évben jelentősen módosítják. Ha valaki ezt át szeretné tekinteni, akkor a különböző évekre vonatkozó táblázatok alapján megteheti. A legfelső gyűjtésünk mindig az éppen aktuális évre vonatkozik.
 

Béren kívül 2023-ban

MegnevezésLeírás, megjegyzés
SZÉP-kártya –– korlát  450 ezer Ft                                                                         Adóteher: 28,0 % 
SZÉP-kártyaA pihenőkártyáról szóló 76/2018. kormányrendeletet az 594/2022 kormányrendelettel úgy módosították, hogy tulajdonképpen megszűnt a „zsebek" korábbi rendszere. A juttatást a munkáltatók a korábbi szálláshely-számlára töltik, de onnan a pénz a külön táblázatban részletezett szolgáltatásokra szabadon költhető. Az átállás január 9-én történt.

2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a munkáltatók a jelenlegi kereten felül a SZÉP-kártyára egyszeri legfeljebb 200 ezer forintos többlet összeget utalhatnak A keret így 650 ezer forintra emelkedik. Ugyanebben az időszakban a SZÉP-kártya akár teljes kerete  hidegélelmiszerek vásárlására is használható.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint aki több cégnél is dolgozik, az a SZÉP-kártyára a 200 ezer forintos plusz többször is megkaphatja. A pénz részletekben is utalható, és nem kell arányosítani a munkában töltött napokkal.
Egyes meghatározott juttatások                                                                    Adóteher:  33,04 %                                  
A SZÉP-kártya korláton felüli része
Bármennyit lehet így adni
Önkéntes pénztárakCélzott juttatások, amelyek nem kerülhetnek egyéni számlára, az pénz egy elkülönített támogatási alapba megy, innen a költést a munkáltató határozza meg
Kockázati biztosításLegalább 2 fóre kell, hogy szóljon
AjándékutalványCsekély értékben, a minimálbér 10%-a lehet
AjándéktárgyÉvente egyszer lehet ilyet adni, nyilvántartást kell vezetni róla
Telefon (mobil, vezetékes,net)
Feltétel, hogy a cég tevékenységének érdekében biztosítsák
Célzott önsegélyezési juttatás                                                                          Adóteher: 33,19 %
                                                                                                                                
Pl. szülési-, munkanélküliségi-, betegségi segély, gyógyszer-, lakáshiteltámogatásAz adót a következő évi bevalláskor teljes egészében a magánszemélynek kell megfizetnie (erre, ahogy a többi célzott szolgáltatásra) adójóváírás nem jár
Adómentesen adható
Bölcsődei, óvodai költségekAkár a számlákkal igazolt teljes kiadást is nyújthatja a cég, a munkavállaló nevére kiállított számla is elfogadható
Sport- és kulturális rendezvényre belépő
A minimálbér összegéig . Utalvány formájában nem adható, és pénzre váltható sem lehet. Ide tartoznak a kiállítások, a színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadások belépő díja, de a könyvtári beiratkozási díj is
MunkásszállásEgyetlen, nem szállodai szoba is lehet. Feltétel, hogy a dolgozónak a településen ne legyen 50%-ot meghaladó tulajdonrésze, vagy haszonélvezeti joga ingatlanban. Étkezésre nem terjed ki a kedvezmény.
Távmunkát végző munkavállalók igazolás nélkül adható térítése2020. november 12-étől (487/2020. kormányrendelet) a veszélyhelyzet idejére szóló juttatás. Mértéke havonta a minimálbér 10%-a lehet. 
Sajátos szabályok
Pénztári juttatásokBérként adóznak, de külön adhatja a cég, adójóváírás jár utána (ez 20 százalék, de maximum 150 ezer forint a fizetendő adóból) A teljes adóteher így 41,6%
Lakáshitel10 millió Ft-ig kamatmentes hitel adhat a cég, a méltányolható lakásméretet nem kell vizsgálni
A munkabér munkáltatói és munkavállalói terhe 58,8 %

A SZÉP-kártyás elszámolás

2018-ban a SZÉP-kártyán levő pénzt a juttatás évét követő második naptári év május 31-ig kellett felhasználni. A fel nem használt összeg lejártnak minősül,t ellenértékét a banknak vissza kellett fizetnie a munkáltatónak vagy jogutódjának a lejárata évének június 30. napjáig. 2019-től megszűnt a feltöltött pénznél a lejárat,. Azóta a bankok bankok korlátozott rendeltetésű fizetési számlán tartják nyilván a pihenőkártyás pénzt.

A fel nem használt egyenleg a banknál marad, amelyek ezután először havi 3 százalékos díjat (plusz áfát) számíthattak fel. Ezt a díjat nem szedték egy ideig a koronavírusra tekintettel 2020-ban.  2022-ben azonban változtattak a szabályon, a szedhető díjat az ötszörösére emelték, a felhasználhatósági időszakot pedig a felére csökkentették.

A juttatásként átutalt, az  utalást követő legalább 365 napos időszak alatt fel nem használt pénz erejéig és terhére felszámítható díj 15 százalék de legalább 100 forint.. A díjlevonást  március 20. és szeptember 20. napján hajtják végre a bankok. Erről 90 nappal korábban kell tájékoztatni a kártyák birtokosait.


Egyszeri veszélyhelyzeti intézkedésként a tavaly október 15-e előtt a kártyára juttatott összegből, tekintet nélkül annak feltöltési idejétől (!), ami 2023. május 31-én még a számlán van, abból 15 százalékot levonnak a bankok.

A társkártyák, elveszett kártyák pótlásának költségét a bankok a munkavállaló SZÉP-kártyás számlájára terhelhetik. Ez az összeg 2022-ben 1500, 2023-ban viszont már 1800 forint.

Ezekre lehet a SZÉP-kártyáról költeni

Szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30.)
Belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése)
A szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04)
Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR'08 56.10.)
Egyéb vendéglátás (TEÁOR'08 56.29.)
Egyéb  humán-egészségügyi  ellátás  (TEÁOR'08  86.90-ből  a  fizioterápiás  szolgáltatás,  a  dentálhigiéniai  kezelés
A diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás
Előadó-művészet (TEÁOR'08 90.01.)
Múzeumi tevékenység (TEÁOR'08 91.02.)
Növény-, állatkert és természetvédelmi terület  (TEÁOR'08 91.04.)
Vidámpark, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR'08 93.21.)
Testedzési szolgáltatás (TEÁOR'08 93.13.) 
Egyéb sporttevékenység (TEÁOR'08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja)
Belvízi személyszállítás (TEÁOR'08 50.30.)
Egyéb foglalás (TEÁOR'08 79.90-ből az idegenvezetés)
Sportlétesítmény  (TEÁOR'08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése)
Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.)
Sport, szabadidős képzés (TEÁOR'08 85.51.)
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.)
Helyközi  vasúti  személyszállítás  (TEÁOR'08  49.10-ből  kizárólag  a  keskenynyomközű  vasúton  személyszállítás) 
Máshová  nem  sorolt  egyéb  szórakoztatás,  szabadidős  tevékenység  (TEÁOR'08  93.29-ből  a  szabadidőpark-  és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése)
2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a SZÉP-kártya akár teljes (emelt) kerete  hidegélelmiszerek vásárlására is használható.
Forrás:  594/2022. (XII. 28.) kormányrendelet

Archív összesítések

Béren kívül 2022-ben

MegnevezésLeírás, megjegyzés
SZÉP-kártya –– együttes korlát  450 ezer Ft                                                                         Adóteher: 28,0 % 
SZÉP-kártya „zsebei"A különböző alszámlákra (lásd lejjebb a SZÉP-re vonatkozó részleteket) külön korlát van, de erre a 2022-es évben nem kell figyelni, a 784/2021 kormányrendelet ugyanis év végéig lehetővé teszi a zsebek átjárhatóságát
SZÉP-kártya élelmiszerA 781/2021. módosított kormányrendelet szerint a vendéglátás alszámlára utalható 150 ezer forint, ami 2022. február 1. és 2022. július 1. között a boltokban élelmiszerre (alkoholra, dohányra nem) is költhető
Egyes meghatározott juttatások                                                                    Adóteher:  33,04 %                                  
A SZÉP-kártya korláton felüli része
Bármennyit lehet így adni
Önkéntes pénztárakCélzott juttatások, amelyek nem kerülhetnek egyéni számlára, az pénz egy elkülönített támogatási alapba megy, innen a költést a munkáltató határozza meg
Kockázati biztosításLegalább 2 fóre kell, hogy szóljon
AjándékutalványCsekély értékben, a minimálbér 10%-a lehet
AjándéktárgyÉvente egyszer lehet ilyet adni, nyilvántartást kell vezetni róla
Telefon (mobil, vezetékes,net)
Feltétel, hogy a cég tevékenységének érdekében biztosítsák
Célzott önsegélyezési juttatás                                                                          Adóteher: 33,19 %
                                                                                                                                
Pl. szülési-, munkanélküliségi-, betegségi segély, gyógyszer-, lakáshiteltámogatásAz adót a következő évi bevalláskor teljes egészében a magánszemélynek kell megfizetnie (erre, ahogy a többi célzott szolgáltatásra) adójóváírás nem jár
Adómentesen adható
Bölcsődei, óvodai költségekAkár a számlákkal igazolt teljes kiadást is nyújthatja a cég, a munkavállaló nevére kiállított számla is elfogadható
Sport- és kulturális rendezvényre belépő
A minimálbér összegéig . Utalvány formájában nem adható, és pénzre váltható sem lehet. Ide tartoznak a kiállítások, a színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadások belépő díja, de a könyvtári beiratkozási díj is
MunkásszállásEgyetlen, nem szállodai szoba is lehet. Feltétel, hogy a dolgozónak a településen ne legyen 50%-ot meghaladó tulajdonrésze, vagy haszonélvezeti joga ingatlanban. Étkezésre nem terjed ki a kedvezmény.
Távmunkát végző munkavállalók igazolás nélkül adható térítése2020. november 12-étől (487/2020. kormányrendelet) a veszélyhelyzet idejére szóló juttatás. Mértéke havonta a minimálbér 10%-a lehet. 
Sajátos szabályok
Pénztári juttatásokBérként adóznak, de külön adhatja a cég, adójóváírás jár utána (ez 20 százalék, de maximum 150 ezer forint a fizetendő adóból) A teljes adóteher így 41,6%
Lakáshitel10 millió Ft-ig kamatmentes hitel adhat a cég, a méltányolható lakásméretet nem kell vizsgálni
A munkabér munkáltatói és munkavállalói terhe 58,8 %
 

Béren kívül 2021-ben

MegnevezésLeírás, megjegyzés
Cafeteria –– együttes korlát  450 ezer Ft                                                                         Adóteher: 30,5 % 
2021. december 31-ig a korlát 800 ezer Ft/év, a közszférában 400 e Ft /év            Adóteher: 15,0 %
                                                                                                                               
SZÉP-kártya
A különböző alszámlákra (lásd lejjebb a SZÉP-re vonatkozó részleteket) külön korlát van
Egyes meghatározott juttatások                                                                    Adóteher:  35,99 %  
                          Reprezentáció és üzleti ajándék  2021.  június 10-december 31.    17,7%                                                                                  
A SZÉP-kártya korláton felüli része
Bármennyit lehet így adni
Önkéntes pénztárakCélzott juttatások, amelyek nem kerülhetnek egyéni számlára, az pénz egy elkülönített támogatási alapba megy, innen a költést a munkáltató határozza meg
AjándékutalványÉvente egyszer a minimálbér 10%-ig
AjándéktárgyÉvente egyszer lehet ilyet adni, nyilvántartást kell vezetni róla
Telefon (mobil, vezetés,netes)
Feltétel, hogy a cég tevékenységének érdekében biztosítsák
Célzott önsegélyezési juttatás                                                                          Adóteher: 25,035 %
                                                                                                                                
Pl. szülési-, munkanélküliségi-, betegségi segély, gyógyszer-, lakáshiteltámogatásAz adót a következő évi bevalláskor teljes egészében a magánszemélynek kell megfizetnie (erre, ahogy a többi célzott szolgáltatásra) adójóváírás nem jár
Adómentesen adható
Bölcsődei, óvodai költségekAkár a számlákkal igazolt teljes kiadást is nyújthatja a cég, a munkavállaló nevére kiállított számla is elfogadható
Sport- és kulturális rendezvényre belépő
A minimálbér összegéig . Utalvány formájában nem adható, és pénzre váltható sem lehet. Ide tartoznak a kiállítások, a színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadások belépő díja, de a könyvtári beiratkozási díj is
MunkásszállásEgyetlen, nem szállodai szoba is lehet. Feltétel, hogy a dolgozónak a településen ne legyen 50%-ot meghaladó tulajdonrésze, vagy haszonélvezeti joga ingatlanban. Étkezésre nem terjed ki a kedvezmény.
Távmunkát végző munkavállalók igazolás nélkül adható térítése2020. november 12-étől (487/2020. kormányrendelet) a veszélyhelyzet idejére szóló juttatás. Mértéke havonta a minimálbér 10%-a lehet. 
Sajátos szabályok
Pénztári juttatásokBérként adóznak, de külön adhatja a cég, adójóváírás jár utána (ez 20 százalék, de maximum 150 ezer forint a fizetendő adóból) A teljes adóteher így 46,62%
Lakáshitel10 millió Ft-ig kamatmentes hitel adhat a cég, a méltányolható lakásméretet nem kell vizsgálni
A munkabér munkáltatói és munkavállalói terhe 75,94%
(ez az elvonás érvényes a „készpénzcafeteriát" , de az utalványokat választókra is)

 

A SZÉP-kártyára vonatkozó részletek

A különböző zsebekből 2021-ben külön korlát nélkül lehetett költeni.

A SZÉP-kártya utalványkártyaként működik (nem minősül tehát bankkártyának, de csak bankok adhatják korlátozott fizetési számlaként).
SZÉP-kártya a K&H, az MKB (és a Bankholdingba  tartozó többi bank, tehát a Budapest és a Takarék) és az OTP Banknál igényelhető. 2022-től létezik Ticket restaurant SZÉP-kártya is, amit az Edenred bocsát ki.

KategóriaFelhasználható keretösszeg
Szálláshely szolgáltatásMaximum összesen 225 ezer Ft/év
Vendéglátás (étkezés)Maximum összesen 150 ezer Ft/év
SzabadidőMaximum összesen 75 ezer Ft/év

A különböző felhasználási célokra tehát a jogszabályban lehetőve tett keretösszegek állhatnak rendelkezésre (a "zsebek" – kivéve 2021-et  és a 2022-es évet –  elkülönítettek). A teljes 450 ezer forintos keret kihasználható például egy nyaralásnál. A kategóriákat a TEÁOR kódokkal határozták meg. A SZÉP-kártya elfogadásánál 1,5 százalékos jutalékot kell fizetniük a szolgáltatóknak.

2021. december 31-ig a koronavírus miatt a keretek:

KategóriaFelhasználható keretösszeg
Szálláshely szolgáltatásMaximum összesen 400 ezer Ft/év
Vendéglátás (étkezés)Maximum összesen 265 ezer Ft/év
SzabadidőMaximum összesen 135 ezer Ft/év

                                                             A költségvetési szervek dolgozóira a keret 400 ezer Ft

A szabadidő "zsebből" költhető például:

  • egyéb humán-egészségügyi ellátás (ide tartozik a fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás is)
  • előadások
  • múzeumok
  • állatkert, vidámpark
  • strand, sportpálya, sípálya, sporthajó kikötői díja, kölcsönzési költség
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás
  • testedzési szolgáltatás, fittnesz, lovaglás, sporthorgászat, úszás
  • 2020. december 23-ától belföldi szervezett utak
További cikkek