76 milliós bírságot kapott az Uniqa Biztosító

2015. augusztus 6. Az MNB 76 millió forint bírsággal sújtotta az Uniqa Biztosítót nyilvántartási, ellenőrzési és állománykezelési rendszereinek nem megfelelő működése miatt. A biztosító a hiányosságok következtében nem tájékoztatta megfelelően az ügyfeleit, ráadásul számos egyedi jogsértést is elkövetett.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálat keretében tekintette át az Uniqa Biztosító tevékenységét a 2012. február 17. és 2014. december 5. közötti időszakra vonatkozóan - adta hírül a felügyeleti hatóság. Az MNB a biztosító vállalatirányítása részterületeihez kapcsolódó több jogsértő gyakorlatot azonosított. Az MNB e körben alkalmazott felügyeleti intézkedései a biztosító vállalatirányítási, illetve belső ellenőrzési rendszerének megerősítésére irányultak, többek között a biztosítót arra kötelezve, hogy felügyelő bizottsága a jövőben mindenkor jogszabályszerűen, teljes körűen lássa el a belső ellenőrzés irányításával kapcsolatos feladatait.

Az MNB kiemelten vizsgálta az Uniqa számviteli jogszabályokon alapuló kötelezettségeinek teljesítését. E körben a számlarend kialakítása, számlakezelés, osztalék-elszámoláshoz kapcsolódó könyvvitel, s a biztosító leltárral kapcsolatos eljárásai kapcsán tárt fel súlyosabban minősülő, az eredményadatokat éveken át torzító hatású hiányosságokat. A jegybank – több más intézkedés mellett – ehhez kapcsolódóan is kötelezte a biztosítót ellenőrzési tevékenységének megerősítésére.

Egyedi jogsértések


Az MNB megállapította, hogy a biztosító nyilvántartási-ellenőrzési, azaz állománykezelési rendszere több területen nem megfelelő hatékonysággal működött, ami több problémakörre kiterjedő, jelentős számú egyedi jogsértést eredményező gyakorlat forrása lett. A jegybank kötelezése nyomán az Uniqa-nak úgy kell átalakítania e rendszereket, hogy azok a létrejött biztosítási szerződéseket a szerződési feltételekkel következetesen összhangban kezeljék, a kgfb esetén az ajánlatokat megfelelő időben feldolgozzák, kötvényesítsék, ezáltal a biztosító ne mulassza el vagy teljesítse késedelmesen számos adatbeszerzési, értesítési, tájékoztatási kötelezettségét.
Az MNB több intézkedést hozott az Uniqa-val szemben az ügyfeleket hátrányosan érintő, a biztosítási szerződések tartalmi elemeire vonatkozó hiányosságok miatt is. A jegybank a biztosító gépjármű-kárrendezési gyakorlatának egyes eljárási lépéseit is jogsértőnek minősítette, ügyfélérdek sérelmének lehetőségét tárta fel, ezért kötelezte a biztosítót gyakorlata korrekciójára.

Nem tájékoztatott megfelelően


Mivel az Uniqa sok tekintetben, számos alkalommal – így a kgfb-nél a termékre vonatkozó ügyfél-tájékoztatások szinte teljes körénél, az életbiztosításoknál a szerződéskötést megelőző tájékoztatásoknál, az igényfelmérésnél, illetve a biztosítás hatálya alatt és megszűnése után teljesítendő információk esetében – megsértette a fogyasztóknak a termékről és szolgáltatásról való megfelelő tájékozódáshoz való jogát, a jegybank több kötelezést hozott e jogsértő gyakorlatok megszüntetésére is.

A jogsértések miatt az MNB 60 millió forint prudenciális és 16 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a biztosítóra, s 2015. szeptember 30-i, illetve október 30-i határidővel kötelezte a jogsértések megszüntetésére hozott intézkedésekről való beszámolásra.
A bírságösszegek meghatározásánál a jegybank figyelembe vette az Uniqa által elkövetett jogsértések súlyosságát, számosságát, az ügyfelek érdekeinek tényleges és lehetséges sérelmét, a biztosító MNB-vel való együttműködését és piaci súlyát is. Súlyosító körülménynek számított például a rendszerhibák miatti jelentős számú jogsértés. Enyhítő körülmény volt, hogy a biztosító már a vizsgálat során számos esetben intézkedett a megállapított hiányosságok kijavítása, az ügyfeleket ért hátrányok orvoslása iránt.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok