Összeszedtük a részleteket

A rokkantnyugdíjasok is kaphatnak pénzt a választás előtt

2021. szeptember 27. A kormány választások előtti hatalmas pénzosztásából némiképp a rokkantnyugdíjasok is részesülhetnek. Ők persze nem annyit és nem úgy kapnak, ráadásul még ezt sem önként határozta el a kormány. Mutatjuk a részleteket.

Az előválasztás sikere (képünket olvasónk, Czinder Krisztina küldte, aki hétköznap 11 órakor járt arra) alighanem erősen elgondolkodtatta a kormányzatot. Ráadásul a sorokban szép számmal képviseltették magukat az idősebbek is. A kormányzat is érzékelhette ezt, és ezért lengethette be Orbán Viktor miniszterelnök a 13. havi nyugdíj teljes összegének a választások előttre hozott kifizetését. Jókora summát zsebelhetnek majd be az ígéretek szerint a családosok is (jogszabály még nincs).

Nyoma sincs azonban annak, hogy az igazán elesetteken (egyre inkább úgy tűnik, hogy a családosok nagy adóvisszatérítése is a magasabb jövedelműek felé húz majd) akarnának segíteni. Rossz nyelvek szerint rájuk nem is kell komolyabb összegeket szánni, elég néhány picula (krumpli, közmunka) odavetése, némi magyarkodás is.

Így „orvosolják” a jogsértő helyzetet


Még idén tavasszal írtunk arról, hogy igazán szavak sincsenek arra, milyen cinikus és tisztességtelen módon „rendezik” a régebbi rokkantnyugdíjasok helyzetét. Ismét érdemes felidézni, hogy hosszas vita után az Alkotmánybírság (Ab) még 2018-ban mondta ki: a kormány megszegte az emberi jogok védelméről szóló nemzetközi szerződést azzal, ahogy az elmúlt években elvette a rokkantnyugdíjasok juttatásainak nagy részét. Az Ab döntése nem annyira magától született, két strasbourgi ítélet és a Kúria kérése alapozta meg.

Hosszú huzavona után végül meglett a szabályozás. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2021. július 1-jétől hatályos 33/B. §-a rendelkezik arról, mit várhatnak azok, akiket ez a kabinet tulajdonképpen kisemmizett. Aligha meglepő módon ők is a választás előtt juthatnak pénzhez. Ki-ki maga döntheti el, hogy az így kapható 500 ezer forint odavetett piculának, vagy akár még aljasabb megoldásnak tekinthető-e.

Ezek a pontos szabályok


A félmillió forintos egyszeri juttatást ugyanis az kaphatja meg, akik nyilatkozik arról, hogy az ellátása összegének csökkenésével összefüggésben ezen túlmenően további igénye nincs. Aki nem mond le jogairól, az nem élhet ezzel a kompenzációval. Számára azt ajánlják, hogy kérelmezze a rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatát. Az állapotvizsgálat célja annak meghatározása, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó első komplex felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be.
Határidők
Az 500 ezer forintos egyösszegű kompenzáció elfogadásának nyilatkozata2022. február 28.
Az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem benyújtása2022. június 30.
Állapotvizsgálat elvégzése2023. június 30.
Forrás: 2011. évi CXCI. Törvény 33/B §
A feltételek alapján aligha lehetnek sokan, akik a gyors pénz helyett a későbbi, erősen kockázatos eljárást választanák. 
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 2021. december 31-ig tájékoztatja az érintetteteket tértivevényes levélben. Aki jogosult, de valamilyen okból 2021. december 31-ig nem kap értesítést, közvetlenül fordulhat a lakóhelye szerint illetékes rehabilitációs hatósághoz. Annak kellene levelet kapnia, aki a 2011. december 31-ét követő első komplex felülvizsgálatát követően rokkantsági ellátásra vált jogosulttá, de az alacsonyabb összegű volt, mint az addig folyósított ellátás.

A Kincstár figyelmeztetése szerint azonban a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki december 31-én rehabilitációs járadékban részesült, vagy január 1-jétől életkora miatt öregségi nyugdíjként kapta tovább a korábbi ellátását, vagy december 31-ét követően vált megváltozott munkaképességűvé. Az sem fáradhat a kasszához, aki a 2011. december 31-ét követő első komplex felülvizsgálatát követően rehabilitációs ellátásra vált jogosulttá.

Szerző: B.Varga Judit
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok