Öt évig kérhető a követeléskezelőtől a pénz

Bedőlt hitelesek: ezek a határidők

2015. április 9. A jelentős törlesztési hátralékot felhalmozott adósok még mindig nagyon bizonytalanok abban, őket miként érinti az elszámolás. A követeléskezelőkhöz (beleértve a faktorcégeket) került ügyekre speciális szabályok vonatkoznak, de alighanem nem véletlenül akadnak még homályos pontok. Nem árt tudni, kitől, mit, mikor kell, illetve lehet kérni.

Sok adós hiszi azt, hogy mivel szinte folyamatosan vett fel kölcsönt, bankjának minden korábbi hitellel el kell számolnia. Valójában azonban kemény korlát, hogy a 2009. július 26. előtt kifizetett hitelből nem jár vissza semmi. Kivétel azonban akad. Amennyiben ugyanis a hitelt ugyan felmondta a bank a megadott határidő előtt, de a tartozás egy követeléskezelőnél tovább ketyegett, el kell számolni az adóssal. Ez azonban nem automatikus. Ahogy a többi – a megadott határidőbe beleférő – ügynél sem.

Az elszámolási törvény szerint a pénzügyi intézménynek - a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés tekintetében - a fogyasztó kérésére kell elszámolnia, ha az adós igazolja, hogy a bank a tartozását egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézménynek (követeléskezelő) adta át. Arról azonban nem rendelkezik a jogszabály, hogy mennyi idő áll a hiteles rendelkezésére ahhoz, hogy kezdeményezze az elszámoltatást.

Amennyiben a követelést továbbadták (ami nem egyszer előfordult), akkor az elszámolást a sorban legutolsó követeléskezelőtől kérheti az érintett ügyfél. Az elszámolási törvény szerint a követeléskezelő a fogyasztó erre irányuló kérelmének (több cég közzé is teszi honlapján az igénybejelentőt, az érdeklődést pedig email címmel, telefonszámmal is segíti) benyújtásától számított harminc napon belül köteles megküldeni a fogyasztónak az elszámolást.
Az elszámolási törvény – ismerte el az Azénpénzem.hu érdeklődésére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – a fogyasztó által előterjeszthető kérelem benyújtásáról nem határoz meg határidőt. Mint hozzátették: ebből az következik, hogy a fogyasztó az elszámolásból eredő jogait a fogyasztói követelés elévüléséig (a polgári Törvénykönyv értelmében az általános elévülési idő öt év) érvényesítheti a követeléskezelővel szemben. Ezzel mintha zavar támadna az időben, de ez az ellentmondás viszonylag könnyen feloldható.

Sikeres lehet a „bujdoklás”?


A 2009-es időkorlát az (egyébként kitolt) elévülési időt tükrözi. Azzal azonban, hogy a tartozás máshová került, újraindulhat a számlálás. A Magyar Lízingszövetség főtitkára, Lévai Gábor korábban az MTI-nek hangsúlyozta: a 2009. július 26. előtt követeléskezelőnek eladott ügyletekre, követelésekre „alapesetben" nem vonatkozik az elszámolás, a korábbi Polgári törvénykönyvben foglalt öt éves elévülés miatt. Arról is beszélt viszont, hogy az elévülési idő meg is szakadhatott. Ez követezett be például azzal, ha az adós a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítást kapott. Nagyon fontos azonban, hogy ezekben az esetekben az ügyfélnek először igazolnia kell a banknak vagy lízingcégnek, hogy őt nem érinti az elévülés (ez az igazolás az ígéretek szerint a követeléskezelőktől is könnyen beszerezhető). A követeléskezelők hangsúlyozzák, hogy az elszámolást kizárólag a követelést rájuk engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény által az ügyfélnek megküldött elszámolás alapján, annak ismeretében tudják elvégezni.

A 2009. július 26. után lezárult szerződéssel rendelkező ügyfelek automatikusan kapják meg hitelezőjüktől az elszámolási levelet akkor is, ha tartozásuk már egy követeléskezelőnél landolt. A jelentős hátralékot felhalmozott adósoknak portálunk értesülései szerint vannak, akik azt tanácsolják, hogy – mivel nincs előírt határidő – húzzák a dolgot, ne keressék meg a követeléskezelőt, így kerülhetik el, hogy kilakoltatásra kerüljön majd sor. Az elszámoltatást követően ugyanis felgyorsulhatnak a hátralékos adósokkal szembeni, most szünetelő eljárások.

Az elszámolás megtörténtét a követeléskezelő az elszámolás fogyasztó általi kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles bejelenteni a végrehajtó felé. Amennyiben valaki „elmulasztja" elszámolás iránti kérelmét benyújtani, az eljárás abban az esetben is folytatható. Ekkor azonban a követeléskezelőnek meg kell várnia, amíg a pénzügyi szolgáltató minden adóssal elszámol, és ennek tényét a honlapján és bankfiókjaiban közzéteszi. Csak ezt követően kérheti az eljárás folytatását.

Úgy tűnik tehát, az időhúzás csak átmenetileg segíthet. Az sem zárható azért teljesen ki, hogy az adós akár valóban sikeresen is „bujdokolhat”. Hallottunk ugyanis néhány elképesztő történetről is. Akad, aki négy éve nem törleszt egyetlen fillért sem, és – legalábbis eddig – még egy felszólító levelet sem kapott. Tudunk olyan esetről is, hogy a hitel felmondásáról két éve értesítették az adóst, azóta azonban semmilyen fejleményt nem történt az ügyben (nincs tehát követeléskezelő, ahová fordulhatna).  Kérdés, hogy az elszámolást követően (esetleg éppen azáltal) mekkora figyelem jut majd ezekre az ügyekre, és ezt követően mennyire lépnek fel keményen a hitelezők.

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát!

Itt olvashat részleteket az elszámoltatásról és a forintosításról Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok