Nagy eséllyel megmenekülhettek az árubemutatón bepalizottak

Ezt hozta a banki békéltetés

Fotó: Latzer Anna
2018. március 19. A kérelmezők szempontjából kedvező végkimenetelű ügyek aránya 2017-ben 40,7 százalékra nőtt – büszkélkedik a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) éves jelentésében. A legsikeresebben – derül ki az Azénpénzem.hu számításaiból – a lakástakarékok ügyfelei, illetve az áruhitelesek (ez sokszor árubemutatós ügyet takar) képviselhették igazukat.

Szinte pontosan négy évvel ezelőtt – mintha a választásokra időzítették volna – változott meg az a gyakorlat, hogy a PBT közzéteszi elutasító és egyezségi határozatait. Azóta az esetleges politikai haszonnal nem járó, de a fogyasztók számára szerintünk igenis jó eligazítást nyújtó ügyeket nem ismerhetjük meg. Csupán nevesített ajánlásokat, illetve kötelezéseket hoznak nyilvánosságra. Utoljára ilyent is tavaly októberben tettek közzé.
A 2016. évi adatokhoz képest tavaly közel másfélszeresére nőtt azoknak a kérelmeknek a száma és aránya, amelyek elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül érkeztek. A kormányablakok a korábbinál 80 százalékkal több kérelmet továbbítottak a PBT-hez.

Megjelent viszont a PBT 2017-es jelentése, amiből legalább azt meg lehet tudni, hogy mennyire eredményesen panaszkodtak az ügyfelek a bankokra, biztosítókra, egyéb pénzügyi szolgáltatókra. A testület tavaly közel 3,7 ezer ügyet zárt le. Ezek nem egészen ötödében a panaszt meghallgatás nélküli elutasították, mivel azok nem feleltek meg a jegybanki törvényben meghatározott követelményeknek. Jellemzően az volt a gond, hogy a panaszosok nem tettek eleget a hiánypótlási felszólításnak, illetve az ügyet nem minősítették fogyasztói jogvitának, vagy a PBT-nek nem volt hatásköre eljárni. Mindez az elutasítások mintegy 80 százalékát ölelte fel.

Nem sok vállalást szegtek meg


A felek közötti egyezséggel az esetek 28,8 százaléka végződött (egy évvel korábban 26 százalékot hoztak ki). Ötven eljárás még nem fejeződött be teljesen, de 825 esetben az eljárás után valamilyen megállapodással távozhattak az ügyfelek. Ez azonban esetenként nem fizetéskönnyítést vagy hasonlókat jelent, hanem például azt, hogy a bank vállalja: pontos kimutatást készít.

A különböző banki ügyek kimenetelét kigyűjtöttük az alábbi táblázatban, aminek a számaiból jól látszik, hogy a legsikeresebben a lakástakarékok ügyfelei, illetve az áruhitelesek (ez sokszor árubemutatós ügyet takar) képviselhették igazukat.
 
A banki békéltetés 2017-es mérlege
MegnevezésÜgyek számaÉrdemben elbíráltKedvezően zárult*
Lakáshitel690577197
Személyi kölcsön270199116
Autóhitel20017074
Számlahitel604723
Áruhitel433421
Hitelkártya250215123
Bankszámla20717373
Bankkártya878228
Lakástakarék686038
Betét20153
*egyezség, kötelezés, ajánlás vagy megegyezés

Mindössze 5 olyan egyezséget jóváhagyó határozatról van a PBT-nek tudomása, amelyeket a szolgáltatók nem teljesítettek. Ennek oka részint az, hogy a kérelmező sem teljesítette a vállalását, egy ügyben pedig időközben a szolgáltató felszámolási eljárás alá került. További 7 ügyben még nem érkezett meg a válasz a teljesítési felhívásra. Összességében az egyezségi határozatok esetén – a folyamatban lévő ügyeken kívüli – 844 ügy közül 839 teljesítésre került, ami 99,4 százalékos arányt jelent.

Nőtt az ügyintézési idő, de ez nem baj


A PBT jelentése szerint az összes, a kérelmezők szempontjából kedvező végkimenetelű ügyek aránya 40,7 százalékra nőtt, ami az előző évhez képest 8,5 százalékpontos növekedés. Ebben az arányban szerepelnek azok az eljárások is, amelyekben a kérelmet azért vonták vissza, mert sikerült időközben megállapodni a szolgáltatóval (kvázi egyezség).

A testület elé került pénzügyi fogyasztói jogviták lezárására 2017-ben átlagosan 57 napra volt szükség, ami 5 nappal több az előző évi ügyintézési időnél. Ennek oka – olvasható a jelentésben –, hogy a tényállás tisztázása és az egyezségkötés elősegítése érdekében az eljáró testületi tagok gyakrabban tűztek ki folytatólagos meghallgatást. Az is gyakrabban fordult elő, hogy a meghallgatást követően az egyezségi ajánlat módosítása és annak elfogadása végett áttértek az írásbeli eljárásra.

Nézze meg karikatúránkat is!

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , ,

Kapcsolódó anyagok