Visszamenőleg is jár a magasabb összeg

Felvették a gyereket? Ezt kell tudni a családi pótlékról

2015. augusztus 28. Hiába tanul tovább a gyerek, az érettségit követően már nem jár családi pótlék utána. Ugyanakkor, ha testvérei is vannak, a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe veszik, ezt viszont külön kell kérnie a szülőnek. Érdemes az egyetemi, főiskolai beiratkozások után közvetlenül, még szeptemberben kérni a gyermek beszámítását, így ugyanis a nyári hónapokra visszamenőleg is magasabb összeg jár a testvérek után.

Ez a cikk 2015-ben készült. A legfrissebb, 2017-es szabályok alapján készült cikk ezen a linken olvasható


Hatalmas összegeket emészt fel a családi költségvetésből a gyermek továbbtanulása, a diploma megszerzése pedig milliókba is kerülhet, ugyanakkor az érettségit követően már nem jár családi pótlék a gyermek után. Erről a szülők már júliusban meg is kapták az értesítést a kormányhivataltól. A családi pótlék ugyanis csak a tanév végéig, azaz június végéig járt, tehát júliustól már nem. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20.  - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét. (A részletes szabályok itt találhatóak.) 

Ugyanakkor, ha továbbtanul a gyermek, és van kisebb testvére (aki után még jár a családi pótlék), akkor az iskola megkezdése után kérvényezheti a szülő, hogy vegyék figyelembe azt a gyermeket is, amelyik még tanul, de családi pótlék már nem jár utána. Ez azért fontos, mert így a testvére után magasabb összeg jár. Így például kétgyermekes családnál, ha a nagyobbik leérettségizett, és továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó után járó 12200 forintot, hanem a kétgyermekesek után járó 13300 forintot kaphatja meg a szülő. Háromgyerekeseknél pedig egy továbbtanuló és két kisebb testvér esetén 13300 forint gyermekenkénti összeg, összesen 26600 forint helyett tehát 32000 forint (a három- és többgyermekesek gyermekenkénti 16 ezer forintja) jár. 
 

Hogyan lehet igényelni?


A családtámogatásokkal kapcsolatos feladatok 2015. április 1-jétől a Magyar Államkincstártól a megyei kormányhivatalokhoz kerültek át. Ezért a kérelmeket a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél lehet benyújtani. Az igényléshez a „Kérelem családi pótlék megállapítására” nyomtatványt kell kitölteni. Ez itt található. A nyomtatványon az összes gyermeket fel kell tüntetni, a továbbtanuló gyermeknél pedig a beszámítás jogcíméhez a b betűt kell beírni. (Aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.) A többi gyermeknél a beszámítás jogcíme rubrikába a „már részesülök” szöveget kell írni.

Szükség van még az érvényes hallgatói jogviszony (egyéb iskoláknál „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” nyomtatványon benyújtott igazolás) eredeti példányára is. Az egyetemeken, főiskolákon a jövő héten kezdődik a beiratkozás, így szeptember második hetétől esély van az igazolás beszerzésére.

Mikortól jár?


Valójában már júliustól jár a többi gyerek után a magasabb családi pótlék, viszont csak két hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Ezért igyekezni kell! Ha valaki szeptemberben benyújtja a kérvényt az igazolással, és azt jelöli be, hogy júliustól kéri a beszámítást, akkor visszamenőleg meg is kapja. Ha azonban csak októberben nyújtja be, akkor csak augusztustól jár a testvérek után a magasabb összeg. A kérvényt levélben (tértivevényes ajánlottal érdemes) célszerű elküldeni. A fővárosi és a megyei kormányhivatalok elérhetőségei itt találhatóak (Pest megyeiek valamiért Budapest címszó alatt vannak). Bár a postacímüket itt nem tüntették fel, rajta van azon a levélen, amit a kormányhivatal küldött a nyáron. 


A családi adókedvezményben is változás áll be, ha leérettségizik a gyerek. Erről szóló legfrissebb írásunk itt található


A családi pótlék havi összege (2009. január 1-jétől változatlan) 


Egy gyermekes család esetén12.200 Ft
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén13.700 Ft
Két gyermekes család esetén (gyermekenként)13.300 Ft
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)14.800 Ft
Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)16.000 Ft
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)17.000 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után23.300 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén25.900 Ft
Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén20.300 Ft
A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelő-szülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén14.800 Ft


KISOKOS


Közoktatási intézmény: óvoda, általános iskola, szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium.

családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vehető gyermek (aki után már nem jár családi pótlék): aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben az ügyfélnek a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát közoktatási intézmény esetén az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony igazolással igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás folyósításának időtartama alatt évente, tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén október 15-ig kell igazolni. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.

A családi pótlékról itt minden megtalálható.


Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát!

Szerző: Lovas Judit
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok