Ha tanulás mellett dolgoznál, mutatjuk a szabályokat

Fontos tudni, így adózik a diákmunka 2023-ban

Kávézókba keresnek diákokat.
Fotó: clipart.com
2023. július 28. A diákok többsége munka mellett végzi a felsőoktatási tanulmányait, nagyon fontos tehát számukra, hogy az elérhető jövedelemből mennyit kapnak kézhez. Összegyűjtöttük a diákmunka adózásnak legfontosabb szabályait.

Július 26-án, szerda este kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így a felvett diákok már tervezhetik a következő tanévet, annak pénzügyi kereteivel együtt. Sokan csak úgy tudják finanszírozni a tanulásukat, ha munkát vállalnak mellette.

Jellemzően diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát a diákok nemcsak nyáron, de a tanév közben is. A jó hír az, hogy az így megszerzett jövedelemre 2022-től már személyi jövedelemadót sem kell fizetni, ugyanis adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a 25 év alatti fiatalok, 2023-ban havi 499952 forintig az összevont adóalapba tartozó jövedelmeik után. Felette viszont adózniuk kell.

A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését.

Ugyanakkor a diákok nemcsak diákszövetkezeten keresztül, hanem más formában is vállalhatnak munkát. Az adóhatóság minden évben összeszedi a diákok munkavállalásával kapcsolatos tudnivalókat. A 2023-as szabályokat most is megosztjuk az olvasókkal. A korábbi évekre vonatkozó szabályokat a cikkünk végén található linkeken kereshetik fel.

Ki dolgozhat diákként?

Bármely diák, aki 16 éves múlt, de a 18 évesnél fiatalabb csak törvényes képviselője hozzájárulásával dolgozhat. Iskolai szünetben már a 15 évesnél idősebb tanulók is dolgozhatnak. A 18 évesnél fiatalabbak nem túlórázhatnak, és éjszaka nem dolgozhatnak. Speciális esetekben (kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység) a 16 évnél fiatalabbak is dolgozhatnak tanév közben is, de csak a gyámhatóság előzetes engedélyével.

A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanulónak legyen adóazonosító jele. Ha a diáknak még nincs adóazonosító jele, vagy az adókártyáját elvesztette, akkor az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) megfelelő menüpontjában (www.onya.nav.gov.hu) igényelheti, vagy a 23T34-es adatlapot kell kitöltenie és benyújtania a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Az adatlap beszerezhető az ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a NAV honlapjáról. Az igénylés ingyenes. 

Hogyan dolgozhat a diák?  

1. Kizárólag a diákok munkavállalásához kötődő foglalkoztatási formában: iskolaszövetkezetben, nappali tagozatos diákként. 

2. Ahogy mindenki más:

a) munkaviszonyban;

b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (például megbízási szerződéssel);

c) egyszerűsített foglalkoztatás keretében (ilyen a mezőgazdasági és a turisztikai idénymunka, valamint az alkalmi munka);

d) háztartási alkalmazottként (például gyermekek felügyelete).

Iskolaszövetkezet tagjaként végzett munka

A diákok többsége iskolaszövetkezet tagjaként végez munkát. Még akkor is, ha nem tag, gyorsan beléptetik 2-3 ezer forintért, amit kilépéskor visszakap. Iskolaszövetkezet tagjaként csak nappali tagozatos tanulmányokat folytató tanuló, hallgató dolgozhat. Ekkor járulékot nem vonnak a jövedelemből, így a diák nem is minősül biztosítottnak, még akkor sem, ha 25. életévének betöltéséig szünetelteti a tanulói, hallgatói jogviszonyát (halasztás). Egészségügyi szolgáltatásra viszont jogosult, hiszen ez a jogosultság a tanulói, illetőleg hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is) fennáll.

Ha a 25 év alatti fiatal az iskolaszövetkezet tagjaként nem önálló tevékenységből származó olyan jövedelmet kap, amely után igénybe veheti a fiatalok kedvezményét, akkor jogosultsági hónaponként 499952 forintig nem kell 15 százalék személyi jövedelemadót sem fizetnie.

Egyéb esetben a személyi jövedelemadót az iskolaszövetkezetnek kell levonnia, bevallania, és megfizetnie a NAV-nak. A diáknak pedig a jövedelmét fel kell tüntetnie az szja-bevallásában, ezt a következő év május 20-ig kell benyújtania a NAV-hoz.

Ha az iskolaszövetkezet olyan diákot alkalmaz a nyári szünetben, aki már befejezte az általános iskolai tanulmányait vagy leérettségizett, illetve végzett a főiskolán vagy az egyetemen, akkor szintén nem kell járulékot fizetnie, hiszen a tanuló, hallgató diákigazolványa a tanév lejártát követő október 31-ig még érvényes. 

Munkaviszony

Van, amikor a diákot munkaszerződés alapján munkaviszony keretében foglalkoztatják (bár nem ez a tipikus). Ekkor nincs különbség diák és nem diák között. A bérjövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelem, amivel szemben nem lehet költséget elszámolni. A 25 év alatti fiataloknak havi 499952 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Egyéb esetben a munkáltató az általános szabályok szerint köteles levonni és megfizetni a 15 százalék személyi jövedelemadót.

A munkaviszonyos tanuló a társadalombiztosítás szabályai szerint biztosított, ezért a természetbeni egészségbiztosítási ellátáson túl a társadalombiztosítás valamennyi ellátására, ennek részeként pénzbeli ellátásokra például táppénzre is jogosultságot szerez, illetve munkaviszonyát a nyugdíjszámításnál is figyelembe veszik. A tanuló a járulékalapot képező jövedelme után 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet. Ezt a munkáltató állapítja meg és vonja le a tanuló munkabéréből, ahogyan a bevallást és befizetést is intézi a NAV-nál, így a tanulónak ezzel kapcsolatban nincs tennivalója.

Ha a diákot munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatják


A diák munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is végezhet munkát, például megbízási szerződéssel. A megbízási szerződés alapján kapott díjazás önálló tevékenységből származó jövedelemként adóköteles.

Ekkor a bevétellel szemben költségelszámolás lehetséges. (Munkaviszonynál ezt nem lehet.) Ennek kétféle módja van: a tételes, illetve 10 százalékos, bizonylat nélküli költségelszámolás. Tételes költségelszámolás esetén a tanulónak valamennyi, a tevékenységével kapcsolatosan felmerült költségét számlával kell igazolnia.

A másik módszer a 10 százalékos költséghányad alkalmazása. Ennek érvényesítéséhez nincs szükség számlákra. Ilyenkor a bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek. A nyári munkánál a 10 százalékos költséghányad alkalmazása célszerű. Az adó mértéke ebben az esetben is 15 százalék.

Az önálló tevékenység ellenértékének (megbízási díjnak) kifizetésekor a diák nyilatkozhat a 10 százalékos költséghányad vagy a tételes költségelszámolás alkalmazásáról. Ellenkező esetben a kifizető automatikusan a 10 százalékos költséghányad figyelembevételével állapítja meg az adóelőleget. A 25 év alatti fiatalok ugyanakkor itt is érvényesíthetik a fiatalok kedvezményét, és havi 499952 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízási jogviszony) keretében foglalkoztatott diákok a munkaviszonytól eltérően nem lesznek automatikusan biztosítottak. Ilyenkor a biztosítottá válás törvényben előírt feltétele, hogy a foglalkoztatott (a diák) havi díjazása elérje a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát, illetve naptári napokra nézve annak 30-ad részét.

2023. január 1-jétől a minimálbér összege 232000 forint, 30 százaléka 69600 forint. Ha nem egész hónapban dolgozik a diák, akkor az egy napra jutó díjazásnak a 2320 forintot kell elérnie ahhoz, hogy biztosított legyen.

Ha a biztosítási jogviszony létrejön, a tanuló 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet. A járulékot ebben az esetben is a foglalkoztató vonja le és vallja be a NAV-nak. A tanulónak ezzel kapcsolatban nincs tennivalója. A foglalkoztató a levont járulékról minden esetben igazolást köteles adni a tanulónak.

Ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott diák havi díjazása nem éri el a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát, akkor nem jön létre biztosítási jogviszony, ezért járulékot sem kell fizetnie.

A tanulónak mind a munkaviszonyból, mind pedig a megbízási jogviszonyból származó jövedelemről szja-bevallást kell benyújtania a tárgyévet követő év május 20-ig.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás

A diák egyszerűsített foglalkoztatás keretében is dolgozhat.

Ez lehet:

a) mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunka (a munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot)

Ekkor nem kell járulékot fizetni, az adó napi 1200 forint, amit a munkáltató fizet.

b) alkalmi munka.

Alkalmi munkára a munkáltató és a munkavállaló

- összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és

- 1 naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig és

- 1 naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthet határozott időre munkaviszonyt.

Ez sok diákot érinthet, ugyanis a vendéglátásban sokakat ebben a formában alkalmaznak. Az alkalmi munka adója 2023. január 1-jétől napi 2300 forint, amit a munkáltató fizet.

Filmipari statiszta alkalmi munkája esetén az adó 7000 forint.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett nettó munkabér 100 százalékát kell tekinteni. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel munkaviszonyból származó bérjövedelem. A diáknak az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemét csak akkor kell feltüntetnie az szja-bevallásban, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget. Ez az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy a garantált bérminimum (ha a munkavállalónak alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár) napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát jelenti.

Ez azt jelenti, hogy 2023-ban a mentesített keretösszeg minimálbér esetén 13871 forint (napi minimálbér 10670 forint, ennek 130 százaléka), a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 17719 forint (a 13630 forintos napi garantált bérminimum 130 százaléka).

Ha a munkavállalónak kell szja-bevallást benyújtania, akkor abban jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe vennie. (De itt is érvényesíthetik a 25 éven aluliak az szja-kedvezményt).

Nem kell jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtani a filmipari statisztaként végzett – egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett – alkalmi munkából származó bevételből napi nettó 27800 forintig.
 
A munkáltató, kifizető köteles a kifizetéskor igazolást adni a magánszemélynek a kifizetett összegről, a levont személyijövedelemadó-előlegről, az egyéni járulékokról.

Háztartási munka (adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás)

Tipikusan ilyen: a takarítás, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás. Az így szerzett jövedelem után nem kell sem adót, sem járulékot fizetni.

Amennyiben a tanuló, hallgató háztartási alkalmazottként a fentiekben felsorolt munkát végez, a társadalombiztosításról szóló jogszabály szerint nem lesz biztosított. A bejelentés, valamint a regisztrációs díj megfizetése a munkáltató feladata. A diák kérésére a munkáltató köteles igazolást kiadni a kifizetett munkabérről, amivel a későbbiekben igazolni tudja a keresetét.

A foglalkoztatónak háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint regisztrációs díjat kell fizetnie.

Mivel ez adórendszeren kívüli kereset, nem kell bevallania sem a foglalkoztatónak, sem a foglalkoztatottnak.

A kifizetések igazolása

A munkáltatónak, kifizetőnek a kifizetéskor igazolást kell adnia a kifizetett összegről, a levont személyijövedelemadó-előlegről, az egyéni járulékokról. A magánszemélynek ezekről adóévi összesített igazolást is kell kapnia az adóévet követő év január 31-éig.

Elektronikus adóügyek

Az adóhatóság a hozzá beérkező adatok alapján elkészíti az adózók szja-bevallását. Ezt az Ügyfélkapun keresztül le is ellenőrizheti mindenki. Aki tehát még nem tette meg, annak érdemes regisztrálnia az Ügyfélkapura, így a későbbiekben az szja-bevallását azon keresztül elektronikusan ellenőrizheti, és ha szükséges, javíthatja. A 14 és 18 év közötti diákok önállóan is regisztrálhatnak az Ügyfélkapura. A 18 évesnél fiatalabbak az igénybe vehető szolgáltatásoknak csak korlátozott körét tudják használni.

Nagyon fontos tudni, hogy ha el is készíti az adóhatóság a bevallást, mindenkinek a saját felelőssége, hogy ellenőrizze. Ha ugyanis valaki nem foglalkozik vele, akkor is az lesz az adóbevallása.
 
A diákmunkára vonatkozó 2020-as adózásról itt írtunk, a 2021-es adózásról szóló cikkünket itt találja, a 2022-es adózásról szóló cikkünk itt található.

Forrás:NAV
*A 25 éven aluliak jövedelme szja-mentes havi bruttó 499952 forintig.

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Lovas Judit
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok