Hiányosan tájékoztat az Union Biztosító: bírság lett belőle

2017. május 29. Az MNB összesen 58 millió forint bírságot szabott ki az Union Biztosítóra egyebek közt tartalék- és tőkeszámítást érintő módszertani, informatikai, vállalatirányítási, nyilvántartási, számviteli, illetve az ügyfelek biztosítási szerződéseit érintő jogsértések miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot folytatott az Union Biztosítónál. A vizsgálat 2013 októberétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. Bár a jegybank több hiányosságot is feltárt, ezek alapvetően nem érintik a biztosító megbízható működését.

Mint az MNB megállapította, az Union Biztosító egyebek közt a szavatolótőke-számítása során nem vett figyelembe minden számszerűsíthető kockázatot, kockázatkezelési rendszere nem volt alkalmas az egyedi és összesített kockázatok folyamatos mérésére. Az informatikai (IT) rendszerelemek nem mindegyike volt megfelelően zárt, a számviteli kimutatásokban, egyes adatszolgáltatásoknál pedig nem a valós értékek szerepeltek.

Hiányosságokat tárt fel az MNB az Union Biztosító panaszkezelési tevékenysége, illetve élet- és nem-életbiztosítási szerződéseinek – így az ingatlanbiztosítások, illetve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások – kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemei kapcsán. Utóbbiaknál többek közt a biztosítási szerződési feltételek nem a jogszabályban meghatározott módon tartalmazták a kárenyhítésre, a közlési kötelezettség teljesítésére, a díjtételek egyoldalú módosíthatóságára, a túlbiztosításra, az egyes engedmények igénybe vételére, a biztosítási esemény bejelentésére és a biztosítási szolgáltatásnak a teljesítéséhez szükséges okiratok meghatározására, illetve a részleges díjfizetés jogkövetkezményeire és az első díjrészlet teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket.

Mindezek alapján a jegybank kötelezte az Union Biztosítót a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A társaságnak a legtöbb jogsértés kapcsán idén október 15-ig kell beszámolnia az MNB határozataiban előírt intézkedések teljesítéséről. A feltárt jogsértések miatt a jegybank 40 millió forint felügyeleti és 18 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra.

A bírságösszeg meghatározásakor az MNB figyelembe vette többek közt, hogy a Szolvencia II. rendszerkövetelményeinek való megfelelés kiindulópontja a szavatolótőke-szükséglet pontos kiszámítása. Alapvető fontosságú, hogy az IT-rendszerek biztonságosan, megbízhatóan támogassák a biztosító működését, a számviteli fegyelem révén pedig valós kép álljon rendelkezésre annak pénzügyi helyzetéről. Súlyosító tényezőnek számított, hogy az ügyfélszerződések tartalmi elemeivel összefüggésben és az ügyféltájékoztatás kapcsán nagyobb számú hiányosság merült fel. Az MNB ugyanakkor az Union Biztosító javára értékelte, hogy számos hiányosság korrigálását már a vizsgálat során megkezdte.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok