Hogyan intézzük a családi pótlék számítását továbbtanulásnál?

2017. szeptember 1. A családi pótlék összege 2009. január 1-je óta változatlan. Érettségi után nem jár, de továbbtanulás esetén az iskola megkezdése után kérvényezheti a szülő, hogy vegyék figyelembe azt a gyermeket is, a családi pótlék összegének megállapításakor, amelyik még tanul, de családi pótlék már nem jár utána. Ezt külön kell kérvényezni. Mutatjuk a részleteket.

Ez a cikk 2017-ben készült. A legfrissebb, 2018-as szabályok alapján készült cikk ezen a linken olvasható. 

Ez a cikk arról szól, hogyan kell kérvényezni a továbbtanuló gyerek beszámítását a családi pótlék összegének megállapításakor. Részletes cikkünk arról, hogyan változik a családi pótlék és a családi adókedvezmény, ha leérettségizett a gyerek, itt található.  

A jogszabály szerint a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20.  - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét. (A részletes szabályok itt találhatóak.) 
Ugyanakkor, ha továbbtanul a gyermek, és van kisebb testvére, aki után még jár a családi pótlék, akkor az iskola megkezdése után kérvényezheti a szülő, hogy számításkor vegyék figyelembe őt is.

Hogyan lehet igényelni?


Ügyfélkapus regisztrációval elektronikus úton is intézhető. Ezen a módon az ügyfelek saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani! Ezen a linken találhat oda. Lehetőség van postai úton (a megyeszékhely szerinti járási hivatalok címét megtalálhatják itt) és személyesen (a megyeszékhely szerinti járási hivatalok családtámogatási ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhatnak). A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kérelmeket a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal „Kormányablak" Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy ha van, a munkahelyen működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is le lehet adni.

Az igényléshez a „Kérelem családi pótlék megállapítására” nyomtatványt kell kitölteni. Ez itt található. A nyomtatványon az összes gyermeket fel kell tüntetni, a továbbtanuló gyermeknél pedig a beszámítás jogcíméhez a b betűt kell beírni. (Aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.) A többi gyermeknél a beszámítás jogcíme rubrikába a „már részesülök” szöveget kell írni. 

Szükség van még az érvényes hallgatói jogviszony (egyéb iskoláknál „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” nyomtatványon benyújtott igazolás) eredeti példányára is. Az egyetemeken, főiskolákon a jövő héten kezdődik a beiratkozás, így szeptember második hetétől esély van az igazolás beszerzésére. 

Mikortól jár? 


Valójában már júliustól jár a többi gyerek után a magasabb családi pótlék, viszont csak két hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Ezért igyekezni kell! Ha valaki szeptemberben benyújtja a kérvényt az igazolással, és azt jelöli be, hogy júliustól kéri a beszámítást, akkor visszamenőleg meg is kapja. Ha azonban csak októberben nyújtja be, akkor csak augusztustól jár a testvérek után a magasabb összeg.

Részletes cikkünk számításokkal arról, hogyan változik a családi pótlék és a családi adókedvezmény, ha leérettségizett a gyerek, itt található.

 

A családi pótlék havi összege (2009. január 1-jétől változatlan) 

Egy gyermekes család esetén12.200 Ft
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén13.700 Ft
Két gyermekes család esetén (gyermekenként)13.300 Ft
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)14.800 Ft
Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)16.000 Ft
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)17.000 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után23.300 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén25.900 Ft
Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén20.300 Ft
A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelő-szülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén14.800 Ft
KISOKOS


Közoktatási intézmény: óvoda, általános iskola, szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium.

családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vehető gyermek (aki után már nem jár családi pótlék): közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben az ügyfélnek a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát közoktatási intézmény esetén az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony igazolással igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás folyósításának időtartama alatt évente, tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén október 15-ig kell igazolni. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.

A családi pótlékról itt minden megtalálható.

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Lovas Judit
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok