Feltettük az önkéntes nyugdíjpénztári tagokat érdeklő legfontosabb kérdéseket

Itt van minden válasz a nyugdíjpénzről, amire kíváncsi lehet

Fotó: clipart.com
2023. március 1. A legtöbb önkéntes nyugdíjpénztári portfolió veszteséggel zárta a 2022-es évet, így a tagok közül sokan aggódnak a nyugdíj-megtakarításukért. Pedig egy-egy rosszabb teljesítményű év nem jelenti azt, hogy hosszútávon ne lenne jó befektetés a pénztári megtakarítás. Ráadásul már most látszik a korrekció az árfolyamokon. A Pénztárszövetség segítségével most körbejárjuk a tagokat érintő legfontosabb kérdéseket.

Azénpénzem: Miért alakult így a 2022. évi befektetési tevékenység eredménye? Sokan nem értik, hogyan lehetséges, hogy a magas állampapír-állományt tartó portfolióknak is negatív lett az éves teljesítménye.

Önkéntes Péztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ): A nagyobb kötvénysúllyal rendelkező portfóliók gyenge teljesítményének hátterében elsősorban az infláció és a jegybanki alapkamat emelkedése áll. A megugrott inflációra válaszul a jegybank monetáris politikáját szigorítva, folyamatos kamatemelésbe kezdett, ezzel ellensúlyozva az infláció mértékét. A jegybanki kamatemelések hatására a hozamvárakozások nőnek és ez a korábban alacsonyabb lejárti kamaton megvásárolt kötvények árfolyamára negatív hatást gyakorol. Ezek a hatások a nyugdíjpénztári megtakarításokat is érintik. Rövid távon ez negatív hatással van az olyan portfóliók hozamára, amik összetételüket tekintve jelentős részben tartalmaznak kötvényeket, miközben hosszabb távon akár magasabb hozam lehetőségét vetíti előre azzal, hogy a lejáró papírok helyet magasabb lejárati kamatú papírokat tud vásárolni a pénztár.

Azénpénzem: Mit tehet a pénztártag, hogy csökkentse a saját kockázatát?

ÖPOSZ: Türelmes hozzáállást javaslunk, arra bíztatunk minden pénztártagot, hogy folytassa tovább a nyugdíjcélú befizetést, hiszen a megtakarítások megszüntetése esetén az átmeneti veszteséget realizálják. Sőt, kifejezetten érdemes a jelenlegi, alacsonyabb árfolyam mellett megkezdeni a nyugdíjpénztári megtakarításokat, hiszen az új befizetések után továbbra is igénybevehető az évi 20 százalékos adó-visszatérítés, valamint az alacsonyabb árfolyam jó beszállási, befektetési lehetőség, érdemes megkezdeni, folytatni az új befizetéseket.

Azénpénzem: Mikor és hogyan lehet portfóliót váltani, mi a portfólióváltás folyamata, érdemes most váltani?

ÖPOSZ: A jelenlegi helyzetben nem javasoljuk a portfolióváltást, ugyanakkor ez minden esetben a pénztártag saját döntése, amelyet a kockázatok, és saját szempontjainak figyelembevételével kell meghoznia. Abban az esetben érdemes megfontolni a váltást:
  • ha más eszközösszetétel következő időszaki növekedésében jobban bízik, ha
  • átmenetileg kisebb kockázattal járó portfóliót választana, amíg a piaci folyamatok ismét kiszámíthatóbbá válnak
  • közeledik a nyugdíjkorhatár: ebben az esetben fontolóra vehető egy kevésbé kockázatos portfólió választása.
A portfólióváltásra minden pénztárnál formanyomtatvány áll rendelkezésre.

Azénpénzem: Hol tudom nyomon követni a portfólióm árfolyamának alakulását?

ÖPOSZ: Minden önkéntes nyugdíjpénztárnak a saját weboldalán elérhetőek az árfolyamok alakulása.

Azénpénzem:
 Nem éri-e meg jobban 16 százalékos kamatozású állampapírt venni, mint nyugdíjpénztárba tenni a pénzt?

ÖPOSZ: A kettőt nem érdemes egybevetni, hiszen a nyugdíjpénztárak befektetéseinek egy része állampapír alapú, emellett viszont a pénztárak és vagyonkezelőik folyamatosan elemzik a hazai és a nemzetközi befektetési piacokat, aktív vagyonkezeléssel csökkentik a negatív hatások portfóliókra mért hatását.

Azénpénzem: A hozam termel-e további hozamot, értelmezhető a „kamatos kamat”?

ÖPOSZ: Igen. A kamatos kamat elve miatt már fiatalon, akár havonta a minimális tagdíj összegével érdemes elkezdeni az előtakarékosságot a nyugdíjas évekre. A tőke és hozam, azaz a nyugdíjszámlán lévő teljes összeg hozamolódik.

Azénpénzem: Ha egészségpénztári tag és nyugdíjpénztári tag is vagyok, akkor kétszer 150.000 Ft adó-visszatérítést vehetek igénybe?

ÖPOSZ: Az adó-visszatérítések együttes összege adóévenként legfeljebb 150 ezer forint, több, különböző típusú önkéntes pénztári tagság esetén is. A két pénztárba befizetett összeg együttesére vonatkozik a 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ha valaki több önkéntes pénztárnak is tagja, akkor is csak egy olyan (önkéntes nyugdíj- vagy egészség-, önsegélyező-) pénztárba kérhet visszatérítést, ahol előző évben történt befizetés, az összeg nem osztható meg a pénztártípusok között.

Azénpénzem: Ha nyugdíjba vonulok meg kell szüntetnem az egyéni számlámat?

ÖPOSZ: Nem, nyugdíjba vonulás után tovább lehet kamatoztatni a nyugdíjcélú befektetéseket.

Azénpénzem: Ha nem kaptam meg a 2022. évre vonatkozó egyenlegértesítőt és adóigazolást, hogyan tudok pótigazolást kérni?

ÖPOSZ: Ezzel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy forduljon saját nyugdíjpénztárához, kérhet pótadóigazolást.

Azénpénzem: Mikor, milyen jogcímen vehetek fel a megtakarításból?

ÖPOSZ: A pénztári tagság és ezzel a befektetési portfólió megszüntetésére 10 év várakozási idő után van lehetőség, azonban jelen környezetben ezt nem javasoljuk, hiszen amennyiben a pénztártag hozzányúl befektetéseihez, realizálja az átmeneti árfolyam-esésből eredő átmeneti veszteséget. Emellett a felvett összeg után adófizetési kötelezettsége is keletkezhet.
10 év után a hozamot adómentesen, a tőkét adókötelesen lehet felvenni. A nyugdíjkorhatár betöltése, illetve a nyugdíjhatározat kézhezvétele esetén a teljes összeg akkor vehető fel adómentesen, ha eltelt a belépéstől számított tíz év várakozási idő.

Azénpénzem: Mikor tudok adómentesen hozzájutni a megtakarításomhoz?

ÖPOSZ: A pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összeghez legkorábban a 10 éves várakozási idő letelte után juthat hozzá. A megtakarítás hozamrésze adó- és járulékmentesen, a tőkerész adóköteles egyéb jövedelemként, szociális hozzájárulási adó megfizetése mellett vehető fel (SZJA törvény 1. sz. melléklet 6.5. pont és 28 §, illetve 2018. évi LII. tv. a szocho-ról 2.§ (1) bek.). A tagsági viszony megtartása mellett kifizetés legfeljebb háromévente egy alkalommal teljesíthető (Öpt. 47. § (4) bekezdés).

Adómentes a nyugdíjszolgáltatás:

- Azon pénztártagok esetében, akik 2012. december 31-ét megelőzően létesítették tagsági jogviszonyukat.
- Azon pénztártagok esetében, akik 2012. december 31-ét követően létesítették tagsági jogviszonyukat és azt a kifizetést megelőző tíz adóévben is fenntartották.

Azénpénzem: Ki jelölhető meg haláleseti kedvezményezettnek?

ÖPOSZ: A pénztártag halála esetén az általa megjelölt kedvezményezett, kedvezményezettek rendelkezhetnek az egyéni számla összegéről. Kedvezményezett lehet bárki, akit a megtakarító megjelöl a formanyomtatványban kedvezményezettként. Amennyiben a pénztártag haláláig nem jelölt meg kedvezményezettet akkor a jogerős hagyatéki végzésben (ennek hiányában öröklési bizonyítványban) megjelölt természetes személy törvényes örökösöket illeti meg az egyéni számla összege, örökrészük arányában.Az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adó- és illetékmentesen örökölhető. Az örökös/kedvezményezett kérheti az örökölt összeg önkéntes nyugdíjpénztári számlájára történő átvezetését is

- A Pénztárban lévő egyéni számlára a tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül, illetve

- Más önkéntes nyugdíjpénztárban levő egyéni számlájára átutalással.

Az öröklés hagyatéki eljáráson kívül, adó- és illetékmentesen történik.

Azénpénzem: A pénztárak többsége idén emelte a tagdíj minimális összegét. Mit tehet, aki egyáltalán nem tud fizetni, vagy csak az eddigi kisebb összeget tudja vállalni?

ÖPOSZ: A vonatkozó törvény kimondja, hogy a pénztárak alapszabálya nem teheti lehetővé a díjfizetés szüneteltetését. A szabályozás tehát látszólag szigorú, de valójában nem jár drasztikus következményekkel a díjfizetés elmaradása. Amennyiben a pénztártag nem fizeti meg az egységes havi tagdíjat, a Pénztár jogosult az egyéni számlák tárgynegyedévben elért hozamából levonni a meg nem fizetett egységes havi tagdíjra jutó működési és likviditási részt (őrzési költség).

Azénpénzem: Ha az adataimban változás történt, hogyan tudom módosítani?

ÖPOSZ: Az önnel együttműködésben álló nyugdíjpénztár formanyomtatványának kitöltésével lehet az adatokat módosítani.

A cikk megjelenését az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége támogatta. 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2022-es hozamáról előző cikkünkben részletesen itt írtunkSzerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok