Fontos kérdések és válaszok a Covid védőoltásról

Kirúgható-e a vakcinát megtagadó dolgozó?

2021. január 4. A munkajogász körbejárta, hogy a Covid védőoltással kapcsolatban milyen kötelezettségei vannak a cégeknek és alkalmazottaiknak. Kitért arra, hogy a vállalat megkövetelheti-e a munkavállalóktól a védőoltás beadatását. Most ebből a tájékoztatóból szemezgettünk.

Még mindig sok a bizonytalanság a Covid védőoltással kapcsolatban, bár a napokban a Nemzeti Népegészségügyi Központ közzétett egy dokumentumot, amiről azt állítják, hogy az oltási terv kivonata. A problémás területeket járta körbe és válaszolta meg Zempléni Kinga munkajogász kérdés-felelet formában. Talán a legfontosabb kérdés az, hogy
kötelezheti-e a munkáltató a munkavállalót a védőoltásra?
A munkajogász szerint a munkáltatóknak alapvetően nincs joguk ahhoz, hogy megköveteljék a munkavállalóktól a védőoltás beadatását (hacsak nincs rá külön rendelkezés). A munkáltató azonban felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért. A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdés értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet] foglaltaknak megfelelően felbecsülni. A becslés eredményétől függően a munkáltatónak írásban kell meghatároznia azon munkavállalók körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a védőoltások beadása indokolt.

Ha a becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre létezik hatékony védőoltás, a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - a munkavállaló számára meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védővédőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól. Amennyiben a munkáltató a becslés alapján valamelyik munkakörben előírja a védővédőoltást, akkor köteles azt biztosítani, és a költségeit is állni.

Kérdés, hogy Covid szempontból minden munkakör veszélyeztetett munkakörnek minősül-e, és ilyen módon köteles-e a munkáltató Covid védőoltást biztosítani. A munkakörökhöz kapcsolódó javasolt védőoltások rendjét a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által évente kiadott Védőoltás Módszertani Levél (VML) tartalmazza. A 2021-es VML még nem jelent meg, ezért nem tudjuk pontosan, hogy mely munkakörökben fogja a NNK a Covid védőoltást javasolni.
A munkajogász azt javasolja, hogy a 2021-es VML megjelenéséig a munkáltatók ne végezzék el a kockázatelemzést, és ne kötelezzék a munkatársakat a Covid védőoltásra. A 2021-es VML megjelenését követően azonban haladéktalanul lépjenek, foglalkozás-egészségügyi orvos és munkavédelmi szakember bevonásával.
Azt figyelembe kell venni, hogy ha például légitársaságok és/vagy biztosítótársaságok az utazáson való részvétel feltételeként előírják a Covid védőoltást, a munkáltatók bizonyos munkakörökben kötelezhetik a munkavállalókat rá. Ilyen munkakör lehet az, amelynek során az utazás szükséges, illetve a munkavégzés elengedhetetlen része. 
Nem egyértelmű, hogy jogszerűen feltételül szabható-e a védőoltás igazolása bizonyos magánszolgáltatások igénybevételéhez. Mivel azonban a védőoltás jelenleg önkéntes, nem érheti hátrányos megkülönböztetés azt, aki egészségügyi okokból vagy más egyéb személyes okból nem kívánja magát beoltatni.
A magyar állampolgárok kötelesek beoltatni magukat azon fertőző betegségek ellen, amelyeket a fogadó ország vagy az átutazás helye szerinti országok egészségügyi hatóságai megkövetelnek a be-, illetőleg az átutazóktól. Amennyiben egy külföldi állam a beutazás feltételéhez köti a védőoltást, és a munkavállaló munkavégzés céljából köteles utazni, akkor általánosságban kötelezhető a munkavállaló a védőoltásra.
Kötelező körülmény hiányában a vakcinát megtagadó munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató általi felmondása jogellenes.
Természetesen ez esetben is egyénenként kell vizsgálni és elemezni az utazás szükségességét és a védőoltás megtagadásának az indokát (ilyen lehet például allergia vagy terhesség). Kérdéses azonban, hogy köteles-e ilyen típusú személyes adatokat a munkavállaló a munkáltatóval megosztani.
Köteles-e a munkáltató gondoskodni a munkavállaló oltásáról?
Általánosságban a válasz: nem. A védőoltást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szervezi, a munkáltatók nem szervezhetnek védőoltást.
Megtagadhatja-e a munkáltató a munkahelyre való belépést, ha egy munkavállaló nem hajlandó a védőoltásra?
Nem, mivel a jelenlegi információk szerint a védőoltás önkéntes lesz. Kizárólag abban az esetben lehet a belépés feltételeként kikötni, ha az adott munkakör veszélyeztetett munkakörnek minősül, és ezért beadása kötelező. (Lásd második kérdésre adott választ!)
Kötelezheti-e az anyavállalat a tagvállalatait arra, hogy védőoltást kapjanak a munkavállalók?
A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat felmérni. Kizárólag ezen felmérés alapján határozható meg, mely munkakörökben indokolt a Covid védőoltás. Az anyavállalat erre vonatkozó utasítása nem elegendő.
Megtagadhatja a munkavégzést a Covid védőoltást kapott munkavállaló, abban az esetben, ha a közelében védőoltást nem kapott munkavállaló dolgozik?
Ha a védőoltás nem kötelező, senki nem kérheti, hogy védőoltást nem kapott személy az általános szabályokban előírtaknál távolabb üljön tőle. Amúgy nem nyilvános adat, hogy melyik munkatárs kapott védőoltást, ezáltal a munkavállalók nem is férhetnek hozzá.
Vallási vagy egyéb meggyőződésre, fogyatékosságra hivatkozva megtagadhatja-e a munkavállaló a védőoltást?
A munkáltatónak általánosságban nincs joga megkövetelni az alkalmazottaktól az védőoltás beadatását, függetlenül azok vallási meggyőződésétől vagy bármilyen más okból. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény egyaránt vonatkozik mindenkire, vallási meggyőződéstől és fogyatékosságtól függetlenül, azaz a munkavállalót nem érheti (hátrányos) megkülönböztetés.
Vannak a védőoltással kapcsolatos adatvédelmi, személyiségjogi szempontok, amelyeket figyelembe kell venni?
Óhatatlanul igen. Az információk arról, hogy kit és mikor oltottak be, személyes adatnak minősülnek. Ugyanez vonatkozik az azokkal kapcsolatos információkra is, akiket nem oltottak be. Bármilyen egészségügyi adat személyes adat különleges kategóriájának minősül, és az ilyen adatok feldolgozása általában tilos. Általában, ha a védőoltás nem kapcsolódik a munka elvégzéséhez, a munkaadók nem dolgozhatnak fel semmilyen ezzel kapcsolatos adatot. Kivételt képeznek bizonyos alkalmazotti kategóriák (egészségügyi és ellátó szakemberek, vagy ha a védőoltás kötelező egy munkakörben). Várhatóan 2021-ben a NAIH a védővédőoltás adatkezeléséről állásfoglalást fog kiadni.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok