Korlátozásokat rendelt el az MNB

Lejtőre került a CIG EMABIT?

2020. március 29. A jegybank elutasította a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (CIG EMABIT) helyreállítási tervét. A biztosító szavatolótőke-helyzetének rendezéséig nem köthet új biztosítási szerződéseket, a régieket nem hosszabbíthatja meg, és nem fizethet osztalékot.

Elutasította az Magyar Nemzeti Bank (MNB) a CIG EMABIT 2020. január 6-án benyújtott és február 28-án kiegészített helyreállítási tervét, mert állítása szerint egyes benne szereplő lényeges adatok megalapozatlannak bizonyultak. A terv így nem volt alkalmas annak érdemi alátámasztására, hogy a társaság határidőre helyreállítja a szavatoló tőkéjének megfelelését.

Az MNB határozata szerint a biztosítónak tilos osztalékot fizetni, új biztosítási szerződéseket kötni vagy a már megkötött szerződéseket meghosszabbítani. Ez az intézkedés a szavatoló tőke fedezeti szintjének helyreállításig, de legfeljebb a jegybanki határozat kézhezvételétől számított egy évig marad érvényben.

A felügyeleti hatóság előírta, hogy a biztosító április 15-ig nyújtson be jóváhagyásra jogszabályszerű, megfelelő ütemezésű, a feladatokhoz felelősöket és határidőket rendelő új helyreállítási tervet. Ennek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a társaság 2020. május 4-ig helyreállítsa szavatoló tőkéjének szintjét, vagy csökkentse kockázati profilját szavatolótőke-szükségletének teljesítése céljából. A biztosító ugyanis e határidőnél 6 hónappal korábban, tavaly november 4-én jelentette be, hogy fennáll a kockázata annak, hogy szavatoló tőkéjének megfelelése 3 hónapon belül a törvényi minimum alá csökkenhet.

Az új helyreállítási tervnek tartalmaznia kell a CIG EMABIT igazgatási költségeinek várható alakulását, a biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység részletes várható bevételeit, kiadásait, az előzetes mérlegtervet, a szerződésekből eredő kötelezettségek, a minimális tőkeszükséglet és a szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez szükséges pénzügyi eszközök várható alakulását, illetve a viszontbiztosításra vonatkozó átfogó terveket.

Él és pusztít még az olaszországi üzlet


Mint ismert, az MNB célvizsgálatot is végzett a CIG EMABIT olaszországi határon átnyúló kezesi és garanciabiztosításokkal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban. A jegybank 2019 októberében vizsgálata lezárultáig, de maximum 1 évre meg is tiltotta a biztosító ilyen típusú új biztosításainak megkötését vagy a meglévő szerződések meghosszabbítását.
A CIG EMABIT-nak át kell dolgoznia információs rendszerét is, hogy vezető testületeihez gyorsan, teljeskörűen eljussanak a működése szempontjából lényeges információk. A biztosítónak belső kontrollrendszerét  is át kell alakítania. Az intézkedésekről a társaságnak 2020. június 30-ig kell beszámolnia az MNB-nek.
Ma publikált másik határozatában a jegybank egyebek mellett arra is kötelezte a CIG EMABIT-ot, hogy az olaszországi piacon végzett tevékenységéhez kapcsolódóan alakítson ki és működtessen a beérkező kárigények megfelelő kezelését, a biztosítási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését támogató kárrendezési folyamatot. Az MNB jogsértéseket állapított meg a termékbevezetési folyamattal kapcsolatban is. Ennek során nem állt minden érdemi információ a biztosító rendelkezésére, így annak kockázatvállalási rendszere nem volt alkalmas az általános termékfeltételektől eltérő biztosítások egyedi kockázatainak azonosítására.

A jegybank a feltárt hiányosságok miatt 50 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a biztosítóra. (Idén egy korábbi célvizsgálat lezárásaként már 10 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kapott a CIG EMABIT.) A bírság mértékét súlyosbította, hogy a CIG EMABIT irányítási, belső kontroll- és kockázatkezelési rendszerének alapvető hiányosságai voltak olaszországi kezesi biztosításainál, a jogsértés huzamosabb ideig állt fenn, s mindez jelentősen késleltette a biztosító ügyfelei számára a szolgáltatások teljesítését. Enyhítő körülmény volt, hogy a biztosító megkezdte az MNB által feltárt hiányosságok egy részének korrekcióját.

Szerző: LG
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok