Már az MNB is tart a járvány újabb fellángolásától

2020. szeptember 10. Körlevélben rögzítette az MNB, hogy a koronavírus-járvány újabb fellángolása esetén mik a bankok teendői a személyes banki ügyintézés arányának csökkentése érdekében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetői körlevelet adott ki arról, miként járjanak el a bankok a járvány újabb fellángolása esetén. A szabályok kiterjednek a fiókok nyitvatartására, az intézményi kommunikációra, az ATM-es készpénzfelvételre és -befizetésre. A jegybank emellett meghatározta a piaci szereplők számára a lakó- és kereskedelmi ingatlanok értékbecslésének; a közjegyzői okiratba foglalt hitel- és biztosítéki szerződéseknek; illetve a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem igazolásának írásbeli, digitális benyújtásának részletes szabályait is.

Az MNB-nél úgy vélik, hogy ha a járvány ismét erősödne, nem zárható ki, hogy a kormányzat indokoltnak látja majd az ügyfelek személyes panasztételi lehetőségének átmeneti korlátozását, és helyette az írásbeli, digitális panaszügyintézés ismételt bevezetését.  Áprilisban erről már született egy kormányrendelet, a járvány első hullámának csillapodását követően azonban ezt nyáron hatályon kívül helyezték. A jegybank az új helyzetre való felkészülés részeként részletes tájékoztatást nyújt a pénzpiac szereplőinek az ügyfelek, intézmények biztonságát szavatoló elvárásairól is.

Egy másik körlevélben az MNB – összhangban az Európai Központi Bank és az Európai Rendszerkockázati Testület előírásával – felszólítja a bankokat arra is, hogy a korábbi, szeptember 30-ig érvényes osztalékkifizetési vagy -jóváhagyási korlátozást hosszabbítsák meg január 1-jéig. Elvárja azt is, hogy a hitelintézetek addig tartózkodjanak a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlásoktól, és mérlegeljék a – javadalmazási politikájuk részét képező – változó javadalmazási kifizetések korlátozását is

Szerző: LG
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok