Mától változnak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

2022. július 1. Július 1-jétől változik a napi közteher mértéke, a filmipari statiszták napi jövedelmének maximuma és a nyugellátás számítási alapja is az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony esetén.

Megemelték az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony közterheit 2022. július 1-jétől. esetén.

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:
  • mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1000 forint (eddig 500 forint volt),
  • alkalmi munkánál a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, azaz 2000 forint (eddig 1000 forint volt),
  • filmipari statiszta alkalmi munkájánál a hónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka, azaz 6000 forint (eddig 4000 forint volt).
Ha az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony 2022. július 1. előtt jött létre, de júliusra is áthúzódik, akkor az áthúzódó időszakra még a korábbi mértékkel kell a közterhet megállapítani.

A filmipari statiszták napi jövedelme

A filmipari statiszta – e tevékenységéből származó – napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, azaz a 24000 forintot. (Június 30-ig 18000 forintot.)

A nyugellátás számítási alapja


Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalónál a nyugellátás számításának alapja
  • napi 1000 forint köztehernél a hónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka, vagyis 2800 forint naponta,
  • napi 2000 forint vagy azt meghaladó köztehernél pedig a hónap első napján érvényes minimálbér 2,8 százaléka, azaz 5600 forint naponta.
Fontos tudni, hogy 2022. első felében a nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint volt naponta, a napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint volt naponta.

Fontos tudni az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett nettó munkabér 100 százalékát kell tekinteni. Ebből a munkavállalónak nem kell jövedelmet megállapítania és személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, feltéve, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy a garantált bérminimum (ha a munkavállalónak alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár) napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg). Ha a munkavállalónak kell szja-bevallást benyújtania, akkor abban jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe vennie.

2022-ben a mentesített keretösszeg minimálbér esetén 11960 forint (napi minimálbér 9200 forint, ennek 130 százaléka), a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 15548 forint (a 11960 forintos napi garantált bérminimum 130 százaléka).

Nem kell jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtani a filmipari statisztaként végzett – egyszerűsített foglalkoztatás
keretében végzett – alkalmi munkából származó bevételből.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok