Mégis kiderülhetnek részletek az MKB vevőiről?

2016. október 20. A jegybanknak (MNB) ki kell adnia az MKB részvényeinek értékesítésével kapcsolatos közérdekű adatokat – döntött a Fővárosi Törvényszék. Az ítélet még nem jogerős.

Egy magánszemély még tavasszal próbált informálódni arról, kiknek is adta el az MNB az MKB Bankot. A pénzügyi szektorban is többen pusmogták azt, hogy korábban éppen a felügyeleti hatóság ellenállása miatt lett volna elképelhetetlen, hogy egy hitelintézet ilyen „zavaros hátterű” jelentkezőkhöz kerüljön.  Az ügyletben a vevőkkel kapcsolatban valóban furcsán alakultak például a különböző dátumok. Még a nyár vége előtt nyomatékosították azonban: a végső befektetői kör a szabályok értelmében nem nyilvános.

Az előbbiekben említett adatigénylés teljesítését az MNB megtagadta, mert szerinte az MKB által kibocsátott részvények nem minősülnek nemzeti vagyonnak. Az igénylő ebbe nem nyugodott bele és bírósághoz fordult. A Fővárosi Törvényszék MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a felperes ezt követően a bíróságtól kérte, hogy kötelezze az MNB-t a közérdekű adatok kiadására. A jegybank a kereset elutasítását kérte, hivatkozva egyrészt arra, hogy az MKB részvényei nem voltak állami tulajdonban, másrészt arra, hogy a kiadni kért adatok törvényi felhatalmazás alapján az alperes titoktartási kötelezettségének hatálya alatt állnak, és ezért nem adhatóak ki.

A bíróság azonban másképp látta. Az ítéletben kötelezte az MNB-t, hogy adja ki azokat a közérdekű adatokat, amelyek az MKB Bank értékesítéséről szóló pályázat nyerteséről szóló döntés napján, a nyertes konzorcium vételi ajánlata benyújtásának napján, az értékesítésről szóló szándéknyilatkozat, előszerződés és szerződés aláírásának napján a Blue Robin Investments SCA, a Minerva Tőkealap-kezelő Zrt., valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár tulajdonosi szerkezetére, felépítésére vonatkoztak.

Ez sem veszítette el köztulajdon jellegét


Az indokolás kiemeli, hogy mind a köztulajdonlás, mind a közfeladat-ellátás ténye alapját képezi annak, hogy a köztulajdonban álló vagyontárgyra vonatkozó adat kezelője vagy a közfeladatot ellátó szerv által kezelt adatok közérdekű adatnak minősülnek. Ennek következtében az így minősülő szervezet a törvényben meghatározott mentesülési okok hiányában azok kiadására köteles.

A bíróság álláspontja szerint pedig az, hogy a Magyar Szanálási Vagyonkezelő (MSZVK) vált az MKB részvényeinek cégnyilvántartásba bejegyzett tulajdonosává, a részvények még nem vesztették el köztulajdoni minőségüket. Az MKB részvényeit átruházták ugyan az MSZVK-re, de a tulajdonjog tényleges gyakorlásának részjogosítványai a továbbiakban is az MNB-t illették meg.

A bíróság megállapította azt is, hogy az alperes szanálási feladatkörében végzett tevékenysége közfeladat-ellátásnak minősül. A szanálásról szóló törvény deklarálja, hogy a szanálás közfeladat-ellátás, és az MNB a szanálás, mint közfeladat ellátására hivatott szerv. Ezt a tevékenységét közigazgatási eljárás keretében végzi, a hatósági eljárás pedig szükségképpen közfeladat-ellátás. A fentiekből következik, hogy az MNB közérdekű adatot kezelő szervnek minősül, ezért a közérdekű adatok kiadására köteles – állapította meg elsőfokú, még nem jogerős ítéletében a törvényszék.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , ,

Kapcsolódó anyagok