Legkésőbb jövő szeptemberben fizetnek vissza a bankok

MNB: kész minden elszámoltatási rendelet!

2014. november 27. Az előírások szerint az elszámoltatás számos gyakorlati kérdését a jegybank (MNB) rendeletekben szabályozza. Mint most közleményben tudatták: az összes szükséges előírást kidolgozták.

Az első, a jól fizető adósoknak visszajáró pénz kalkulációjához készített jegybanki rendeletet már november első felében közzétették. Az ígéret az volt, hogy a hátralékosok november végén ismerhetik meg a rájuk vonatkozó elszámoltatást. A helyzet azonban azóta némiképp bonyolódott, hiszen a jogalkotók időközben az elszámoltatási törvényt is alaposan átírták.  Ennek megfelelően – mint arról az MNB is tájékoztatott – szükségessé vált az első rendelet „aktualizálása”.  Ezzel együtt fogadták el a további három, az elszámolás gyakorlati megvalósítását lehetővé tevő rendeletet is.

A második elszámolási rendelet szabályozza a késedelemmel, kedvezménnyel érintett szerződéseket, valamint az árfolyamgátra, végtörlesztésre, áthidaló kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelőre vonatkozó speciális előírásokat. Ezen szerződések pontos elszámolásához ugyanis egy olyan összetett módszertanra van szükség, amely a szerződés lefutásának modellezése során a kedvezményes, illetve késedelmes tételeket a felmerülésük időpontjában, az elszámolási törvény által rögzített elveknek megfelelően képes figyelembe venni, így biztosítva, hogy a fogyasztói túlfizetéseket maradéktalanul elszámolhassák. Mivel a speciális esetekben több módszertan alkalmazásával nem lehetne biztosítani teljes matematikai egyezőségüket, a második rendelet esetében a pénzügyi intézmények már csak egy módszertant alkalmazhatnak.

Gyorsabban jöhet a pénz, illetve a jóváírás


A harmadik rendelet szabályozza azt a becslési módszertant, amelyet a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézményeknek kell alkalmazniuk, amennyiben nem áll rendelkezésükre elengedő adat az általuk kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekről az elszámolás végrehajtásához. A rendelet az egyszerűbb alkalmazhatóság érdekében nem állít fel speciális elszámolási eljárást, elsősorban a hiányzó adatok meghatározását végzi el becsléssel. Az érintett pénzügyi intézményeknek a becslések és a tényadatok birtokában kell majd alkalmazniuk az első, illetve második rendeletben rögzített megfelelő módszertant és kiszámolniuk a fogyasztói követelést. A harmadik rendeletben határozták meg a pénzügyi teljesítés határidejét is. A 2015. február 1-i elszámolási fordulónap után a tájékoztatás kézbesítését követő 30 munkanapon belül az elszámolásokat pénzügyileg is rendezniük kell a pénzügyi intézményeknek, legkésőbb 2015. szeptember végéig.

A negyedik MNB rendelet előírja, hogy a pénzügyi intézmények részesítsék megfelelő tájékoztatásban a fogyasztókat. Ez a rendelet tartalmazza az elszámolás eredményéről, valamint a „fair" kamatozás és a forintosítás kapcsán felvetődő szerződésmódosításról szóló tájékoztatások tartalmi, alaki és formai követelményeit. A szabályozás kiterjed az elektronikus, illetve a papír alapú tájékoztatási tartalmakra, valamint biztosítja, hogy az elszámolással és szerződésmódosítással kapcsolatos információkat egységes formában érhessék el a fogyasztók.  (A rendeletek még nem jelentek meg a Magyar Közlönyben, így azok pontos tarlamát sem ismerthettük még meg.)


Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok