Nem figyelt a gyanús ügyletekre a Concorde

2019. április 1. Az ügyfélpénzek védelmét és kezelését, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését vizsgálta az MNB a Concorde Értékpapír Zrt-nél. A hiányosságok miatt 25,5 milliós bírságot szabtak ki.

Az MNB 25,5 millió forint bírság megfizetésére, s a jogszabályoknak való megfelelésre kötelezte a Concorde Értékpapír Zrt.-t. szabálytalanságok haladéktalan, illetve kitűzött határidőkön belül megszüntetésére, amiről a vezető testületei által is megtárgyalt belső ellenőri jelentés megküldésével kell beszámolnia.

A jegybank az értékpapírcégnél főleg azt ellenőrizte, hogy szolgáltató miként tesz eleget a működésére – így különösen az ügyfélpénzek védelmére és kezelésére, s a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére – vonatkozó előírásoknak.

A MNB vizsgálat során közvetlen ügyfél érdeksérelmet okozó jogsértést nem azonosítottak, ám megállapították, hogy a Concorde Zrt. nem biztosította az ügyfelek pénzeszközeinek valós idejű nyilvántartását, s több tranzakció esetében nem lehetett megbizonyosodni arról, hogy volt-e mögöttes ügyfélmegbízás. Ezeket a hiányosságokat különös súllyal értékelték. Emellett a társaság sztornózási és fedezetértékelési gyakorlatában, a jegybanki adatszolgáltatásban, a nyilvántartások vezetésében, a javadalmazási politikában és a folyamatba épített ellenőrzésbe is több hiányosságot tárt fel. A Concorde Zrt. a vizsgált időszakban nem rendelkezett megfelelő eljárással a piaci visszaélések gyanúját felvető ügyletek kiszűrésére, s a bizalmas információkhoz hozzáférő személyek egyes (jogszabályban meghatározott) tevékenységének megakadályozására sem.

Több hiányosságot tártak fel a Concorde Zrt. pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán is. A cégnél nem készítettek belső kockázatértékelést, helytelenül határozták meg az egymással ténylegesen összefüggő ügyleteket, amelyek kapcsán nem rögzítették  jogszabály által előírt adatokat, s a pénzmosás-megelőzési szabályzat és a megerősített eljárási gyakorlat sem felelt meg a jogszabályoknak. Helytelen gyakorlatot követett emellett a kiemelt közszereplőkkel történő üzleti kapcsolat létesítése, a gyanús ügyletek kiszűrése, a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok bekérése és a kötelező jegybanki adatszolgáltatás terén is.

A bírságösszeg meghatározásakor az MNB súlyosító körülményként vette figyelembe különösen a szabályszegések egy részének rendszerszintű, tartós jellegét, s a Concorde Zrt. jelentős piaci részesedését. Enyhítő körülmény volt a befektetési szolgáltató együttműködő magatartása az eljárás során, s hogy az a hiányosságok orvoslására számos azonnali intézkedést tett.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok