Nem tájékoztatta megfelelően ügyfeleit az Allianz

2022. június 20. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) ügyfeleit sokszor nem határidőben tájékoztatta az Allianz Biztosító egyebek közt a szerződések létrejöttéről, a díjfizetés elmulasztásáról vagy a szerződések díjnemfizetés miatti megszűnéséről. A jegybank ezért 61 millió forint bírságot szabott ki a társaságra.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Allianz Biztosítónál lefolytatott vizsgálata az adatfeldolgozási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszer, az ügyfelek tájékoztatása, illetve a panaszkezelés során számos hiányosságot talált. A jegybank közleménye szerint feltárta, hogy a biztosító kgfb ügyfeleit sokszor nem a jogszabályi határidőben értesítette egyebek közt a szerződések létrejöttéről, a díjfizetés elmulasztásáról vagy a szerződések díjnemfizetés miatti megszűnéséről.

A nem-életbiztosítások szerződéses feltételeinél ellentmondásosak voltak a biztosítónak a szerződés megszűnésével kapcsolatos díjfizetési kötelezettségekre vonatkozó előírásai, továbbá például a mentesülésre vonatkozó rendelkezések sem feleltek meg teljeskörűen a jogszabályban foglaltaknak. A nem-életbiztosítási termékekhez kapcsolódó nyilvántartási rendszereiben pedig több esetben nem a valós kárbejelentési dátumok szerepeltek.

Az életbiztosításoknál a biztosítónak az ajánlattól eltérő fedezetek kezelésére vonatkozó gyakorlata bizonyult problémásnak. Az Allianz emellett ügyféltájékoztatást is szolgáló szerződési feltételeiben befektetési egységhez kötött (unit-linked) eszközalapnak minősített az e kategóriának meg nem felelő alapot is, s jogsértő módon szabott meg több – például a biztosítási esemény bejelentésére, díjfizetés gyakoriságára – szerződéses feltételt. Hibák merültek fel emellett a biztosító kiszervezésekkel kapcsolatos bejelentési gyakorlata, biztosításközvetítői nyilvántartása terén, valamint a unit-linked eszközalapok nettó eszközértékével kapcsolatosan, az MNB felé teljesített napi adatszolgáltatások tartalma kapcsán is. 

A jogsértések miatt az MNB 35 millió forint felügyeleti és 26 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra. Súlyosbító tényezőként vették figyelembe, hogy az Allianz adatfeldolgozási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszere – például az érintett piac valamennyi szereplőjére kiható kgfb-állománykezelése – számos esetben, huzamosabb időn át nem támogatta a jogszabályszerű működést.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok