Tárgyalás nélkül is átadhatják a hagyatékot a közjegyzők

2020. május 6. Az örökösöknek nem kell megvárniuk a járvány elmúltát, hogy hozzájussanak a hagyatékhoz, azt ugyanis tárgyalás nélkül is átadhatják a közjegyzők – tudatta a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK). Részhagyaték-átadásra is lehetőség van.

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben elrendelt rendkívüli intézkedések vonatkoznak a hagyatéki eljárásokra is: március 15. óta nem lehet új hagyatéki tárgyalást kitűzni, viszont az új, rendkívüli szabályok szerint adott esetben tárgyalás nélkül is lezárható az eljárás – tette közzé a MOKK. Amennyiben az elhunytnak nem volt végrendelete, akkor a közjegyző a törvényes öröklési rend szerint adja át a hagyatékot az örökösöknek, kivéve, ha például bármelyik örökös tárgyalást kér, vagy az iratokhoz a hagyaték átadására vonatkozó egyezséget csatolnak.

A hagyatékot akkor is át lehet adni tárgyalás nélkül, ha az elhunytnak volt végrendelete, ilyenkor azonban az örökösök aktív közreműködése is szükséges. Végintézkedés esetén ugyanis a közjegyző a hagyatékátadó végzés tervezetét megküldheti mindazoknak, akiket egyébként meg kellene idéznie a hagyatéki tárgyalásra. A címzetteknek pedig a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják a tervezetet. A nyilatkozatot meg kell küldeni postán a közjegyző székhelyére vagy elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül a közjegyző hivatali tárhelyére.
Vitás ügyekre is lehet (rész)megoldás
Ha az örökösök közül bárki nem fogadja el a tervezetet vagy nem válaszol a határidőben, akkor nem lehet meghozni a hagyatékátadó végzést. Ezért az örökösök aktív közreműködése szükséges ahhoz, hogy hozzájussanak a hagyatékhoz. Ha valakinek kérdése van, vagy bizonytalan a részletekben, a közjegyzői irodától segítséget kérhet, a mostani helyzetben elsősorban telefonon, e-mailen vagy a közjegyző hivatali tárhelyén keresztül.

Arra is lehet megoldás, ha az örökösök között vita van a hagyaték egyes elemeiről, de van, amiben egyetértenek. Például, ha a hagyatékban szerepel egy ingatlan, amit eladnának, és vevő is akad, akkor a közjegyző hozhat részhagyaték-átadó végzést. 
A hagyatéki eljárásban a veszélyhelyzet ideje alatt az iratbetekintési jog személyesen nem gyakorolható. Akik pedig ragaszkodnak a tárgyaláshoz, azoknak meg kell várniuk a veszélyhelyzet végét.
A még március 15. előtt kitűzött hagyatéki tárgyalás a közjegyző mérlegelése alapján megtartható. Ugyanakkor, ha valaki nem vesz részt a tárgyaláson, akkor az nem tekinthető mulasztásnak. A MOKK arra számít, hogy a hagyatéki ügyek túlnyomó többségét a veszélyhelyzet ideje alatt is le lehet zárni – mondta Szécsényi-Nagy Kristóf jogi ügyvezető.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok