Tízmilliós bírságok a hiányos tájékoztatás miatt

2020. január 28. Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 21 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-re, illetve az AGENTA-Consulting Kft.-re, több – rendszerszintű kockázatot nem jelentő – szabálytalanság miatt.

Az MNB 4,5 millió forint felügyeleti és 9 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-re, és 1,5 millió forint felügyeleti és 6 millió forint fogyasztóvédelmi büntetést AGENTA-Consulting Kft.-re.

A jegybank célvizsgálata során megállapította, hogy a Hungarikum összeférhetetlenségi, illetve érdekkonfliktusok kezelésére vonatkozó belső szabályzata nem volt megfelelő, és a társaság nem végezte el az ösztönzők esetleges káros hatásainak a jogszabály által előírt átfogó elemzését. Biztosítási alkuszi tevékenysége során emellett nem mindig teljesítette ügyfél-tájékoztatási és ajánlatelemzési kötelezettségét, és igényfelmérési kötelezettségének sem a jogszabályi előírásokkal összhangban tett eleget. A biztosítási ajánlatok elemzése több esetben nem azonosítható módon történt meg, így nem volt megállapítható, hogy az milyen adatok alapján, és tárgyszerűen történt-e meg. Panaszkezelési szabályzata is hiányos, néhol pontatlan volt.

Az AGENTA-Consultingnál szintén több hiányosságot találtak az összeférhetetlenségi, illetve érdekkonfliktusok kezelésére vonatkozó belső szabályzatban. A társaság pontatlanul vezette szakmai képzési, továbbképzési nyilvántartását. Biztosítási ügynökei jogviszonyának kezdetét és végét egyes esetekben nem a törvényi határidőben jelentette be. Előfordult, hogy más-más aláírási dátumot tartalmaztak a biztosítási ajánlatok, illetve a róluk vezetett nyilvántartás.

A jegybank pontatlanságokat állapított meg az Agenta-Consulting panaszkezelési szabályzata kapcsán, és feltárt az ügyfél-tájékoztatással, igényfelméréssel és a versengő ajánlatok bemutatásával, elemzésével kapcsolatos hiányosságokat is, mind a biztosításközvetítői, mind a pénzpiaci közvetítői tevékenységével összefüggésben.

Az MNB a bírság összegének meghatározásakor a piaci pozícióik és méretük mellett figyelembe vette, hogy mindkét társaság együttműködő magatartást tanúsított a vizsgálatban, és már a felügyeleti vizsgálat során tájékoztatást nyújtottak a feltárt hiányosságok orvoslására tett intézkedéseikről.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , ,

Kapcsolódó anyagok