Jogi remény a devizahiteleseknek?

Tömeges perek indulhatnak a bankok ellen

2012. január 26. Két friss bírósági döntés miatt is aggódhatnak a hitelintézetek. Szegeden egy takarékszövetkezet hitelfeltételeit minősítették érvénytelennek, korábban pedig a Békés Megyei Bíróság visszamenőleges hatállyal semmisnek minősítette a kezelési költség devizában megállapítását. Jogászok szerint nem eszik olyan forrón a kását.

A Legfelsőbb Bíróság (LB) korábban hozott ítélete után ismét érvénytelennek nyilvánította a Szegedi Törvényszék a Partiscum XI. Takarékszövetkezet 2010. március 1-jétől 2010. június 4-ig hatályos általános szerződési feltételeit. A felperes itt az egyoldalú szerződésmódosításra lehetőséget adó általános szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítását kérte. A még nem jogerős ítélet hatálya kiterjed a pénzintézet valamennyi ügyfelére, akik a bírósági döntés jogerőre emelkedéséig nem fizették vissza hitelüket. Az ügyben mindössze néhány érintettről van szó - tudta meg az azenpenzem.hu. Az ítélet jelentősége persze jócskán túlmutathat ezen. Nagyon sok devizahiteles (és manapság egyre nehezebben boldoguló ügyvéd) várja ugyanis ugrásra készen, hogy perrel szabaduljon meg terheitől.

Az ügyben a Szegedi Ítélőtábla 2011 márciusában már jogerős döntést hozott, de a takarék felülvizsgálati kérelemmel fordult az LB-hez, amely az ítéletet érdemi részét hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot. Az akkor kiadott közlemény szerint az, hogy az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítására vonatkozó rendelkezései érvénytelenek-e, elsősorban a hitelintézeti törvény alapján kell eldönteni. A Ptk. szabályai (amire a bíróság döntését alapozta) akkor alkalmazandók, ha nincs speciális rendelkezés. Nem ennyire egyszerű azonban a helyzet, mert az ítéletben (mint az az MTI híradásából kiderült) több fogódzót is találhatott a most döntő bíró.

Az egyik döntés sem jogerős

Ezzel jelzést adhatott arra, hogy érdemes a többi devizahitelesnek is perelni.  Reményeiket egyébként egy korábbi - szintén csak elsőfokú - ítélet is fűtheti. Az OTP ellen ugyanis nyert egy adós, akinek jogi képviselője azt támadta meg, hogy a bank a svájci frank alapú kölcsönnél a kezelési költséget is devizában számította fel. Ezt a Békés Megyei Bíróság visszamenőleges hatállyal semmisnek minősítette.

Mindkét esetben kérdés, hogy másodfokon milyen ítélet születik. Abban az esetben azonban, ha az elsőfokú döntéseket helyben hagyják, igen érdekes helyzet állhat elő. Nagy valószínűséggel ugyanis tömeges perek indulhatnak majd a bankok ellen, ami alapjaiban rázhatná meg a hazai pénzügyi rendszert. Akad olyan vélemény, amely szerint a hitelintézetek ebben az esetben perbe vonhatják az államot, hiszen csak az általa teremtett jogi környezetben tevékenykedtek. A jogászok mindenestre óvnak attól, hogy az adósok nagy reményeket fűzzenek a jogi eljárások sikerességéhez.
 

Kapcsolódó anyagok