Visszavonta egy követeléskezelő engedélyét az MNB

2024. június 14. Visszavonta a Centrál Workout Pénzügyi Zrt. faktoring végzésére vonatkozó tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mert második éve nem küldi be auditált felügyeleti jelentéseit, a felügyeleti ellenőrzés pedig számos, a megbízható működést megkérdőjelező hiányosságot tárt fel. Elrendelték a renitens cég végelszámolását is.

Az MNB ma közzétett határozatában visszavonta a budapesti székhelyű Centrál Workout követelésvásárlás – ezen belül faktoring – végzésére jogosító tevékenységi engedélyét. A jegybank a határozat közlésének napjával elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását. Végelszámolóként – a jogszabályi előírásnak megfelelően – a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló NKft.-t jelölte ki.

A Centrál Workout 2021 júliusa óta többször is elmulasztotta, vagy késve, csak az MNB intézkedéseinek hatására teljesítette működésének alapvető mérőszámait bemutató adatszolgáltatási kötelezettségeit. A rendelkezésre álló információk szerint 2022. évre nem is rendelkeznek könyvvizsgáló által auditált beszámolóval. Könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló hiányában kétséges a társaság által az elmúlt időszakban beküldött negyedéves állományi és mérlegadatok valóságtartalma is.

Az ügyfelek nem ússzák meg a fizetést


Az MNB felügyeleti ellenőrzése emellett több súlyos hiányosságot is feltárt a pénzügyi vállalkozásnál. Egyebek közt – megfelelő nyilvántartások, illetőleg leltár hiányában – nem volt megállapítható a benyújtott adatszolgáltatások esetében az azokban szereplő eszközök, források és fedezetek valódisága. A Centrál Workout követeléseinek, kötelezettségeinek nyilvántartása analitikusan nincs alátámasztva.

A társaság azt sem tudta dokumentumokkal igazolni, hogy igazgatósága, felügyelő bizottsága, illetve belső ellenőre eleget tett volna a jogszabály által előírt gyakoriságú beszámolási, jelentéstételi kötelezettségeinek. Több alapvető szabályzata hiányos, nyilvántartása hiányzik, egyes esetekben nem tartotta be a saját belső szabályozásában előírtakat sem, illetve két kiszervezést sem jelentett be a felügyeletnek.
 
Mindezek alapján az MNB megállapította, hogy a pénzügyi vállalkozás nem felel meg az üzletileg megbízható működésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, nem jogkövető és nem együttműködő, illetve többször súlyosan megsértette a számvitelre, független és megbízható irányításra, ellenőrzésre vonatkozó szabályokat is. A társasággal szemben fennálló esetleges fizetési kötelezettségeiket azonban az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok