Lexikon

Összes a á b c d e f g h i j k m n p r s t u v

Vagyonnövekedési mutató
A nyugdíjpénztáraknál a pénzügyi felügyelet (egykor a PSZÁF, amelynek feladatait mostanra a Magyar Nemzeti Bankhoz kapcsolták) kiszámítja az egy főre jutó vagyonnal súlyozott hozamrátát. Ez jelzi, hogy a pénztártagok egyéni számláján mennyivel gyarapodott átlagosan évente a megtakarítás. A felügyeleti adatok a kasszák adatszolgáltatásán alapulnak, amit a felügyeleti hatóság minden esetben hangsúlyoz. A pénztárak az átlagos tíz éves hozamráta kiszámításához használt nettó rátákat veszik figyelembe. A számításhoz mértani átlagot használnak.Vállalati kötvény
A kötvény hitelviszonyt testesít meg. A fedezet a vállalat (kibocsátó) vagyona. A kötvényt kibocsátó cég kötelezi magát, hogy a kötvény vevőjének (a hitelezőnek) adott időre és összegben fizet.A feltételek tartalmazzák az előre meghatározott kamatot, jutalékokat, valamint az általa esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat. A kibocsátást a befektetők pénzének védelme érdekében szabályozzák. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a kockázatokat fel kell sorolni a kibocsátási tájékoztatóban.