Lexikon

Összes a á b c d e f g h i j k m n p r s t u v

Hitelhányad (LTV)
A hitel és a fedezet aránya (Loan to Value, LTV) nagyon fontos mutató a jelzáloghitelezésben.  Szélesebb réteg eléréséhez mindenképpen nagyobb hitelarány szükséges. Nemzetközi gyakorlat alapján a 70 százalék feletti LTV már nagyban növeli a hitelnyújtók kockázatát. Az 50 százalék alatti szint azonban nagyon sokakat kizár a hitelfelvétel lehetőségéből. Az egészségesnek tekintett hitelarány egyértelműen függ a gazdasági (és ez nem feltétlenül országon belül értendő) körülményektől. Nálunk a jegybank a forinthitelek esetében 80 százalékot ír elő.

Hitelkiváltás
A 2012-ben lezárult végtörlesztés idején terjed el a fogalom. Ez elmosta azt, hogy a hitelkiváltás címen a bankok által kínált konstrukciók eredetileg ügyfélszerzésre szolgáltak. Az ajánlatokat azért dolgozták ki a pénzintézetek, hogy más bankoktól magukhoz csábítsák azokat, akik sokallták az eredeti helyen fizetett kamatokat és egyéb terheket. Éppen ezért – egészen 2011. szeptember végéig – a hitelkiváltó kölcsönök feltételei igen kedvezőek voltak. Most új tavasz virradt ezekre a kölcsönökre.

Hitelminősítés
A nemzetközi befektetők eligazítása érdekében több társaság is besorolja a különböző országokat a szerint, hogy fizetési kötelezettségeiknek mennyire tudnak megfelelni. A minősítések különböző kategóriákra (államadósság, ezen belül helyi, illetve idegen devizában jegyzett) vonatkozhatnak. A fokozatokat eltérő módon jelzik. A topon az adósságukat minden körülmények között visszafizetni képes államok állnak. Lejjebb már a gazdasági helyzet egyre erőteljesebben lép be bizonytalansági tényezőként. A nem befektetési fokozatnak (ezt szokás bóvlinak nevezni) is több szintje van. A Standard & Poor's esetében a BBB besorolás még a közepes kockázatot jelzi, a BB viszont már kívül esik a befektetési fokozaton. Igazán sérülékenynek (csak megfelelő körülmények esetén fizetőképesnek) viszont a C kategória számít. Az ország besorolását azután szinte automatikusan a cégeknél, az itt működő bankoknál is alkalmazzák – annak minden következményével.

Hozam
A bankbetétesek megszokták, hogy pénzüket a lekötési idő lejárta után kamatokkal együtt kapják meg. A hozam tágabb fogalom a kamatnál. Ez a befektetésen elérhető tényleges nyereség aránya. Lehet osztalék, kamat vagy árfolyamnyereség, illetve akár ezek kombinációja is. Százalékos formában szokták kifejezni. Állandó kamatozású kötvény (állampapír) esetében a hozam akkor egyenlő a kamattal, ha a kötvényt névértéken vettük és lejáratig tartjuk. Ellenkező esetben az éppen aktuális (előre nem kiszámítható) árfolyamon adhatunk el. Utóbbi igaz például a befektetési jegyekre is, amelyek árfolyama folymatosan változik.

1