Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), „családvédelmi akcióterv"

Az új szocpol szabályai 2015. július elsejétől léptek hatályba, de 2015 októberében az egész rendszert jelentősen átalakították. Ekkor került például építés esetében elvárásként be a rendeletbe az „összkomfortos" kitétel (ami most eltűnt). Ezt követően 2016. január elsejétől átszabták és „felturbósították" a csokot, majd tekintettel arra, hogy meglehetősen zavarosra sikeredett a négy különböző rendeletet módosítgató szabályozás, február 10-én teljesen új rendeletek jelentek meg. Ezek visszamenőleges hatályúak, tehát már 2016. január elsejétől ezek a szabályok mérvadóak.
2016. szeptember 15-étől, majd 2018. december 1-jétől újabb (az új lakások vételéhez felvehető kedvezményes hitel összegét érintő) változások léptek be.

A 2018. március 15-étől hatályos változásokat itt foglaltuk össze, értékelő cikkünk pedig itt található

A hitelbővítésről szóló, konkrét kalkulációt is tartalmazó cikkünk itt olvasható
 2019. július 1-jétől újabb, a gyereket vállalókat érintő intézkedések léptek hatályba. Ilyen az, hogy használt lakásra is kapható a két, illetve háromgyerekeseknek a 10, illetve 15 millió forint csokos hitel.

A családtámogatási intézkedéseket (benne például a babaváró kölcsön, a falusi CSOK) itt foglaltuk össze.
Az új szemléletnek megfelelően itt áttekinthető formában külön szedtük össze a használt és az új lakásokra vonatkozó csokos előírásokat, amelyeket a 16/2016. és a 17/2016. kormányrendeletek szabályoznak

A használt lakásokra kapható támogatás

CSOK  összege használt lakásra
Gyerekek számaHasznos nm2015-ben2016. január 1-jétől
FtNm min.Ft
140-55500 00040600 000
55 felett600 000
250-65800 000501 430 000
65-801 000 000
80 felett1 300 000
360-751 200 000602 200 000
75-901 500 000
90 felett2 000 000
4 vagy több70-851 600 000702 750 000
Tájékoztatásként a 2015-ös számokat is feltüntettük.

A csok a lakás vételárának megfizetésére vagy a meglévő lakás bővítésének (ez legalább egy lakószobát jelent, ráépítésnél pedig nem jöhet létre új lakóegység) bekerülési költségére használható fel, a támogatást a házastársak, illetve élettársak kizárólag együttesen igényelhetik. A korábban igénybe vett és a mostani csok különbözetét is lehet kérni a már megszületett gyerekekre. Az utóbb született (eredetileg figyelembe nem vett) gyerekek után a lakáshitelesek 400 ezer forint kedvezmény kaphatnak.

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. A vállalt gyerekszám nem teljesülése esetén a támogatásból a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó összegen felüli részt 60 napon belül legfeljebb 5%-os kamattal növelten kell visszafizetni. Méltányosságból minden visszafizetési kötelezettségre kérhető részletfizetés.

Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével – más lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezhet, akkor viszont egyedüli tulajdonos is lehet, ha a birtokában levő ingatlan(ok)at már 2016 januárja előtt haszonélvezettel terhelték. (Az új lakásokra még ilyen megkötés sincs.)


A külön rendeletekben szereplő, de egyező, illetve hasonló szabályok

A használt és az új lakásokra is igaz, hogy a családnak életvitelszerűen az új támogatással érintett lakásban kell lakni az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig, de legalább a gyerekek nagykorúságáig. A gyerekek időközben tanulmányok miatt, vagy a család munkavállalási okból öt évig lakhat másutt. A szolglati jogviszony miatt másutt (szolgálati lakásban) lakók pedig felmentést kapnak az előírás alól, persze a megfelelő kikötésekkel.

Élettársak esetén különbséget tesznek a közös és nem közös gyerekek között. A nem közös gyerekek után külön-külön kell kiszámítani a támogatást, és abból a magasabb összeg vehető igénybe. Örökbefogadott gyerekre is jér a csok, a gyámságba vett gyermek után pedig akkor kapható támogatás, ha szülei legalább egy éve meghaltak.

A jogosultság meghatározása is elég hasonló az új és a használt lakásoknál (az eltérést a táblázatban jelezzük).


Akik jogosultak lehetnek
MegnevezésSzabály
A gyermekesekGyereknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, egyébként 25 év a korhatár, ami nem vonatkozik a megváltozott munkaképességűekre
Elfogadható lakásA lakhatási igények kielégítésére alkalmas ingatlan, amit statikai szakvéleménnyel lehet igazolni
VételárA használt lakások maximális ára az egész országban legfeljebb 35 millió forint lehet, további kikötés, hogy az összeg legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. Új lakás árára nézve nincs megkötés.
ÁllampolgárságMagyarok, bevándoroltak, letelepedettek, menedékkérők, a három hónapot meghaladóan itt tartózkodó, bejelentett hazai lakcímmel rendelkező külföldiek
Munkapiaci feltételLegalább 180 napos (max. 30 napos megszakítással) munkaviszony itthon vagy külföldön. Ilyent nem kell igazolniuk a felsőoktatási intézményben nappalin tanulóknak. Az új lakásnál külön kizárják a közmunkásokat. A 10 milliós kategóriában külön megkötés is van (lásd lejjebb)
Egyéb előírásNincs adótartozás, nem érvényesül rá bűncselekmény miatt hátrányos jogkövetkezmény.

A csokot használt és új lakás vásárlása esetén is az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől. Ez a határidő jogvesztő!

A társasházi lakásépítésekbe beszállás lehetőségét érintő változtatás (2016. szeptember 15-étől, de visszamenőleges hatállyal), hogy a csok a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető.
Ez 2017. januárjától megváltozott. Ekkortól a csok csak a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Ha a lakás vásárlását vagy bővítését az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, a csok abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

NAGYON FONTOS kiterjesztés (ezt a 2016. szeptember 15-i változás hozta), hogy a csok osztatlan közös tulajdonra (amennyiben a használati jog egyértelmű és elkülönített), építési közösségre is igényelhető. Az ilyen okokból korábban elutasítottak díjmentesen újra benyújthatták igényükat.

Az új lakásokra kapható támogatás

Az állami segítség lehet:
- Vissza nem térítendő támogatás (csok)
- Adó-visszatérítési támogatás (ez a csökkentett áfa hatása)
- A két- vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása
 
Új lakásokra kapható CSOK
GyerekszámÖsszeg Ft
1600 000
22 600 000
3 vagy több10 000 000

A kedvezmény igénybe vehető a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel, illetve használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlanhoz, ha azt magánszemélynek először értékesítik. A csok az új lakás bekerülési költsége vagy vételára megfizetéséhez használható fel.

Építésnél a folyósítás a készültségi fokkal arányosan történik. A kiadások legalább 70 százalékát (egyéni építkezés esetében saját névre szóló) számlákkal kell igazolni.

Alapterületre vonatkozó kikötések
GyerekLakás min.Ház min.
140 nm70 nm
250 nm80 nm
3 vagy több60 nm90 nm

Különös szabályok a háromgyerekesekre

A legjelentősebb különbség, hogy a 180 napi munkaviszony mellett a 10 millió forintos csokot igénylőknek kétéves magyar vagy nemzetközi társadalombiztosítási viszonyt kell igazolniuk, legfeljebb 30 napos megszakítással. A felsőoktatási nappali hallgatóknak azt a státuszt kell igazolniuk. Ezt fejeli meg a 180 napos munkaviszonyra vonatkozó (általános csokos szabálynak tekinthető) előírás. Ebbe – emelték ki még külön is, bár a közmunkásokat kizárták már másutt – a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Itt is igaz, hogy a gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, de ez kiegészül azzal, hogy a 10 milliós támogatás esetében a gyerekszámtól függetlenül 10 év a teljesítési határidő. Az örökbefogadást is elfogadják. A támogatás, ha végül a fiatal házasoknak nem jön össze a vállalt gyerekszám, akkor arányosan (tehát a megszületett gyerekek utáni járó pénz leszámításával fennmaradó összeget) korábban a jegybanki alapkamat ötszörösével kellett visszafizetni. Új szabályként a 372/2022. kormányrendelettel a fizetendő kamatot 5 százalékban maximálták.

Támogatott hitel

Az újlakásos csokhoz 2018. december 1-jétől már a kétgyerekesek is igényelhetnek 10 millió forint támogatott hitelt, a háromgyerekesek pedig a korábbi 10 millió forint helyett már 15 millió forintot kaphatnak a bankoktól. Feltétel, hogy az igénylő ne szerepeljen hátralékos hitelesként a KHR-ben (régebbi nevén BAR-lista), és ha korábban volt tartozása, azt legalább egy éve már kifizette.

A kölcsön kamata 25 évre 3 százalékban fixált

A támogatás az egyébként meghatározott referenciahozamok (ennek pontos meghatározása lejjebb olvasható) és a három százalék különbözete. Ezt kellett a jegybanki kamattal (a támogatásra eső részre annak ötszörösével) növelten a hitel összegén felül visszafizetni, ha valaki jogosulatlanná vált a támogatásra. A fizetendő kamatot 2022. október 1-jétől 5 százalékban maximálták.

A további részletekről (különösen az építkezésre vonatozóan) érdemes a bankokban érdeklődni.


Otthonteremtési program egyéb elemei

Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön (5 éves támogatás)
Új lakás vásárlásához vagy építéséhez, használt lakás vásárlásához, valamint lakás korszerűsítéséhez 

– A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, azonban a kölcsön futamideje ennél
hosszabb is lehet
– A kamattámogatás mértéke a kamattámogatott időszak alatt állandó, az
állampapírhozam százalékában kifejezve az alábbiak szerint alakul:


 GyerekszámTámogatás
Új lakás0-260%
Használt3 vagy több70%
 50%
A kamattámogatás igénybe vételének feltételei:
FeltételekMillió FtMegjegyzés
Új lakás értékeMax. 30Áfával telekár nélkül
Használt lakás ára vagy korszerűsítés értékeMax. 20Korszerűsítés esetén áfával növelten ugyanennyi
Hitelösszeg új lakásraMax. 15 
Hitelösszeg használt lakásraMax. 10Folyamatban lévő építkezésre is.
Hitelösszeg lakásbővítésreMax. 10 


A támogatáshoz irányadó az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlagának 130 százalékának legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértéke (ügyleti kamat). Amennyiben a kölcsön egyéves kamatperiódusú, akkor a 12 hónapos lejáratú diszkont kincstárjegyek átlaghozama az irányadó (ezt három havi adatokból, a fogalommal súlyozottan számítják). Az ennél hosszabban fixált kamatnál ugyanez a módszer, csak az 5 éves papírokat veszik alapul. A törvény szerint amennyiben hat százalék alá esne a kamat, az állami támogatás csökken. Így tulajdonképpen 6 százalék alá nem eshet az ügyfelek által fizetendő kamat.


Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsöne (legfeljebb 20 éves kamattámogatás) 
Csak új lakáshoz és építkezéshez igényelhető. 


– a legfeljebb egy gyermeket nevelő, nagykorú, 35. életévüket még be nem töltött személyek (továbbiakban: fiatal), vagy
– a legalább két gyermeket nevelő, nagykorú, 45. életévüket még be nem töltött  személyek (továbbiakban: többgyermekes)  igényelhetik, azzal, hogy amennyiben párkapcsolatban élnek, úgy az életkori korlát – a kérelem benyújtásának időpontjában – vonatkozik házastársukra, élettársukra, bejegyzett élettársukra is.


Az új lakás vételára (telekhányad nélkül, általános forgalmi adóval együtt) fővárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 25 millió forint, egyéb településeken legfeljebb 20 millió  forint lehet.

Az új lakás vásárlására igényelhető kamattámogatott hitel összege fővárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint, egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint.
A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében kamattámogatást
biztosít.
 
 
A kamattámogatás mértéke (az állampapír hozam százalékában)

45. életév betöltéséig 6 vagy több gyermek esetén45. életév betöltéséig 5 gyermek esetén45. életév betöltéséig 4 gyermek esetén45. életév betöltéséig 3 gyermek esetén45. életév betöltéséig 2 gyermek esetén35. életév betöltéséig, legfeljebb 1 gyermek esetén
70%64%59%55%52%50%
További cikkek