Minden az újabb forintosításról

A jelzáloghitelek forintosítását követően 2015. decemberétől a még devizában maradt autó- és személyi hiteleket is forintra váltják. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos tudnivalókat foglaltuk össze. Fontos látni, hogy itt már eleve más szabályok vonatkoznak a felmondott és a fel nem mondott szerződésekre. A tájékoztató levél tartalmát is pontosan meghatározza a törvény.

Az autóhitelesek egy része (ők a jegybank szerint egyharmadot tesznek ki) számára nagyon kellemetlen meglepetést hozhat a folyamat. A törvény szerint ugyanis a hitelezőknek az egész, sokszor havonta fixált törlesztőt, valamint maradványértéket tartalmazó szerződéseket egyenletes fizetésűvé (annuitásos) kell alakítani. Ez pedig esetükben a kimutatott tartozás hirtelen (és jelentős) növekedését hozza.

Az elszámoltatásnak, a jelzáloghitelek forintosításának itt nézhet utána

 Akikre az új szabályok vonatkoznak

MegnevezésÉrintettek köreMegjegyzés
HiteltípusA deviza autó- és fogyasztási hitelek és lízingJelzálog fedezet mellett (szabad felhasználású) is lehetett ilyen célra kölcsönt felvenni, de azok már átestek a forintosítások
KizárásA már követeléskezelőnél levő ügyekMinden másra engedményezett hitelre vonatkozik ez a szabály
Hitelkártyához, folyószámlához, deviza fedezet mellett nyújtott kölcsönUgyanezek az előző menetből is ki voltak zárva, elsősorban a gyorsabb vagy értelmezhetetlen futamidő miatt
FeltételAz adóst 2015. augusztus 31-én magánszemélyként tartották nyilvánA lehetőséggel (a jelzáloghitelekkel egyezően) most sem élhetnek a vállalkozók
Folyamatban levő, felmondott hitelA még a finanszírozónál nyilvántartott hitelt is forintosítják, de (lásd alább) eltérő szabályokkalA rendben fizető adósok jobban járnak

 
A szabályokról a 2015. évi CXLV. törvényben rendelkeznek, ami októberben a 142. sz. Magyar Közlönyben lett kihírdetve. A jegybank is közzétett részletes tájékoztatót
Aki, bár vonatkozik rá, nem akar élni a lehetőséggel, annak ezt külön írásban kell az ajánlat kézhezvételét követően 30 napon belül kérnie – adóstársával együttesen és egybehangzóan.
 
 
A legfontosabb részletek
SzerződésAjánlat kiküldésének határidejeÁrfolyam*Hatályba lépés
Folyamatban levő2015. december 15-igSvájci frank: 256,47 Ft, euró: 308,97 FtÍrásbeli kifogás nélkül a tájékoztató levél kézbesítésétől számított 31. napon
Felmondott, hátralékos2016. január 31-igSvájci frank: 256,47 Ft, euró: 308,97 Ft, a hátralékos részre: svájci frank: 287,2 Ft, euró: 309,2 Ft
Végrehajtás alattA végrehajtást kérő bank átváltja forintra a tartozást, és erről ő értesíti a végrehajtót, a végrehajtási okiratot ennek megfelelően módosítjákAz átváltás után 60 napon belül
* Az átváltás alapvetően a 2015. augusztus 19-én érvényes árfolyam alapján történik, de ebből további engedményt kapnak a hitelesek, ez az engedmény azonban a már lejárt esedékességű részre nem vonatkozik
A forintosítást követően a kamat, a díj nem változhat, az átalakítás maga díjmentes. A még nem felmondott hitellel rendelkezőknek december elsején megtörténik a forintosítás, nekik már 2015. decemberében az új törlesztőt kell fizetniük. A felmondott hitelek forintra váltásának hatálya 2016. január 1. A pénzügyi intézmény ekkortól köteles forintban kezelni és nyilvántartani a tartozást.

A szerződés felmondása

A törvény szerint a szerződés átalakítása (vagyis a forintosítás) visszautasítható. Erről az esetleges adóstárssal együttesen és egybehangzóan igazolható módon írásban 30 napon belül kell nyilatkozni. A forintosításhoz viszont semmilyen hozzájárulás nem kell. Lehetőség még a díjmentes felmondás.  Ezt szintén 30 napon belül lehet kezdeményezni. Ebben az esetben viszont az adós tartozása a forintra váltást megelőző eredeti szerződési feltételeknek megfelelően egy összegben esedékessé válik. Mindent ki kell tehát fizetnie legkésőbb a szerződés szerinti rendes felmondási idő utolsó napjáig - rendes felmondási idő kikötésének hiányában ez 30 napon belüli kötelezettség.
 
A törlesztők alakulására vonatkozó szabályok
Ekkor emelkedhet a részlet Ha van fizetési hátralék, vagy a havi fizetendőbe nem számítottak bele minden árfolyamhatást, vagy alkalmaztak valamilyen moratóriumot (fizetési könnyítést)  
Ennyivel nőhet a havi teherHa a futamidő 12 év alattimax. 15%*
Ha a futamidő 12 év  és efelettimax. 25%*
FutamidőA törlesztőkbe épített gát a futamidő hosszabbításával érhető el (a fent jelzett futamidők már a hosszabbítás után értendők)
* Ezt az előző három havi részlet számítani átlagához mérik, figyelmen kívül hagyva az átmeneti fizetési könnyítés hatását

Az adós, illetve több adós esetén valamennyi adóstárs együttesen kezdeményezheti a pénzügyi intézménynél a szerződés futamidejének rövidítését a magasabb törlesztő részlet vállalása mellett (ez akkor díjmentes, ha 60 napon belül kezdeményezik)

A panasz lehetősége

Ha az adós vitatja a devizaalapú kölcsönszerződésből eredő követelés forintra történő átváltása számítását, a kamat számítását vagy az új törlesztő részleteket tartalmazó táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, panaszt kizárólag írásban és csak hitelezőjéhez nyújthat be.Ugyanez a helyzet, ha határidőben nem kapta meg a törvény szerinti szerződésmódosításról vagy forintkövetelésre átváltásról szóló, valamint az azzal összefüggő dokumentumokat.
A hitelező a kifogásokra azok beérkezésétől számítva 60 napon bell köteles válaszolni.
 

A tájékoztató levélnek a fel nem mondott szerződéseknél tartalmaznia kell:

 • Az átváltással érintett szerződés megjelölését (pl: szerződésszám).
 • A követelés forintra átváltására vonatkozó tájékoztatást és az átváltáshoz alkalmazott árfolyamot.
 • Ha a törlesztőrészlet számításának módja a korábbiakhoz képest változik, az erről szóló ismertetőt (a szerződés módosítása után csak annuitásos, vagyis egyenlő összegű törlesztés alkalmazható).
 • A szerződésmódosítás várható hatását.
 • Az átváltás értéknapját.
 • A forintosítás esetén történő követelés-elengedésére vonatkozó információkat (pl: a kedvezményes devizaárfolyamok közötti különbözet, az erre eső kamatrész elengedése).
 • Tájékoztatást arról, hogy az ügyleti kamat, költség és díj mértéke nem lehet több az átváltást követően, mint az eredeti szerződés szerint.
 • A módosuló szerződési feltételeket áttekinthető, táblázatos formában.
 • A futamidő rövidítésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatást.
 • Figyelemfelhívást a szerződésmódosítási ajánlat elutasításának és a szerződés felmondásának lehetőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy milyen kockázatokat vállal azzal, ha nem kívánja forintra átváltani a tartozását (pl: árfolyamkockázat fennmaradása).
 • Változó kamatozás esetén a kamatkockázatra és a forintra váltással ennek mértékében történő változásra vonatkozó tájékoztatást.
 • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatszolgáltatásra vonatkozó ismertetőt.
 • A panasztételi lehetőségre vonatkozó információkat.

A tájékoztató levéllel együtt meg kell küldeni:

 • A kölcsön forintra átváltáshoz kapcsolódóan a szerződés módosuló rendelkezéseinek szövegét.
 • A szerződésmódosítás hatálybalépésének napjától hátralévő futamidőben esedékes törlesztési adatokat tartalmazó táblázatot.

  A tájékoztató levélnek felmondott szerződések esetében tartalmaznia kell:

 • Az átváltással érintett követelés megjelölését (pl: felmondott szerződés száma).
 • A követelés forintra váltására vonatkozó tájékoztatást és átváltáshoz alkalmazott árfolyamot.
 • Az átváltás értéknapját.
 • A forintra átváltást megelőzően devizában és forintban nyilvántartott, valamint a forintra átváltást követően forintban nyilvántartott követelés összegét.
 • A forintosítás esetén történő követelés-elengedésre vonatkozó információkat.
 • A szerződésmódosítás várható hatását.
 • Figyelemfelhívást a forintra váltás mellőzésének lehetőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy milyen kockázatokat vállal azzal, ha nem kívánja forintra átváltani a tartozását (pl: árfolyamkockázat fennmaradása).
 • A KHR adatszolgáltatásra vonatkozó ismertetőt.
 • A panasztételi lehetőségre vonatkozó információkat.
További cikkek